.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Διαβούλευση για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της Ε.Ε.

Με τη δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει τη βελτίωση της στρατηγικής της αναφορικά με την προώθηση και την προβολή των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καλύτερη στήριξη των προσπαθειών των ευρωπαίων παραγωγών, θέτοντας νέους φιλόδοξους στόχους που θα είναι προσαρμοσμένοι στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών, ευρωπαϊκών και παγκόσμιων αγορών. Οι καταναλωτές, οι παραγωγοί και τα συλλογικά τους όργανα, οι διανομείς, καθώς και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να υποβάλουν τις θέσεις τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

κλικ για να κατεβάσετε το Πράσινο Βιβλίο...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου