.

Ενέργεια: «Χάνει» ισχύ 100 MW η ΔΕΗ

Από το euro2day.gr...
Απώλεια ισχύος που ξεπερνάει τα 100 μεγαβάτ, εμφάνισαν σε ένα χρόνο οι μονάδες της ΔΕΗ που λειτουργούν με καύσιμο λιγνίτη και φυσικό αέριο.
Η απώλεια αυτή που μεταφράζεται σε μειωμένες αποδόσεις των μονάδων στις οποίες κυρίως στηρίζεται η κάλυψη της ζήτησης (και άρα σε απώλεια εκατομμυρίων), είναι απόρροια των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση στην τροφοδοσία και στην ποιότητα λιγνίτη, αλλά και στις συχνές και παρατεταμένες βλάβες τους.

Η κατάσταση είναι σχετικά καλύτερη στις υδροηλεκτρικές μονάδες της ΔΕΗ, η διαθεσιμότητα των οποίων αυξήθηκε κατά περίπου 28 μεγαβάτ, λόγω κυρίως της υψηλής υδραυλικότητας.
Επίσης και στις μονάδες των ανεξάρτητων (ιδιωτών) ηλεκτροπαραγωγών, η διαθεσιμότητα των οποίων αυξήθηκε κατά περίπου 17 μεγαβάτ.
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τον πίνακα διαθέσιμης ισχύος του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για την περίοδο Οκτώβριος 2012-Σεπτέμβριος 2013 και αφορά όλες τις μονάδες του συστήματος οι οποίες προσφέρουν ισχύ και ενέργεια για την κάλυψη της ζήτησης, εκτός από τις μονάδες ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκρικά).
Η διαθέσιμη ισχύς των μονάδων, υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα της προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της κάθε μονάδας κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, όπως τα καταγράφει ο διαχειριστής σε καθημερινή βάση και όχι με τις δηλώσεις που κάνει ο παραγωγός.
Έτσι επί της ουσίας αξιολογείται η αξιοπιστία της κάθε μονάδας, με βάση την πραγματική ισχύ που προσφέρει και όχι τη δηλωμένη από τον ιδιοκτήτη της, αλλά και το χρονικό διάστημα που αναγκάστηκε να διακόψει ή μειώσει την παραγωγή, λόγω μη προγραμματισμένης παύσης της λειτουργίας (βλάβες κλπ).
Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, η αποτύπωση από τον ΑΔΜΗΕ της πραγματικής κατάστασης των μονάδων της ΔΕΗ ήταν αναμενόμενη, καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα οι δηλώσεις διαθεσιμότητας ισχύος της ΔΕΗ, σπάνια συμφωνούσαν με την πραγματικότητα.
Είναι δε αποτέλεσμα κυρίων των προβλημάτων τροφοδοσίας των μονάδων της ΔΕΗ με λιγνίτη, ποιότητας αντίστοιχης με αυτήν για την οποία σχεδιάστηκαν να λειτουργούν.
Επίσης προβλημάτων έλλειψης λιγνίτη για μονάδες όπως του ΑΗΣ Μελίτη που είναι η πιο σύγχρονη λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ.
Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα συχνές βλάβες ή ανάγκη για παρατεταμένες συντηρήσεις σε μηχανήματα των μονάδων τα οποία λόγω κακής ποιότητας λιγνίτη καταπονούνται περισσότερο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι με εξαίρεση τις δύο λιγντικές μονάδες του Αμύνταιου η διαθεσιμότητα των οποίων σε σχέση με πέρυσι αυξήθηκε κατά 2,7 και 1,6 μεγαβάτ, όπως και της μονάδας Νο 3 της Μεγαλόπολης (+5,2 μεγαβάτ) σε όλες τις άλλες η διαθέσιμη ισχύς μειώθηκε από πέρυσι έως και κατά 16 μεγαβάτ στην περίπτωση της μονάδας 4 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.
Η διαθεσιμότητα της τελευταίας περιορίζεται σε 183,6 μεγαβάτ, έναντι ονομαστικής ισχύος 274 μεγαβάτ.
Οι επιπτώσεις της εικόνας της μειωμένης διαθεσιμότητας, έχει να κάνει τόσο με τις αποδόσεις των επενδυμένων κεφαλαίων της ΔΕΗ, όσο και με το συνολικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής από το σύστημα. Έτσι όπως εκτιμούν οι άνθρωποι της αγοράς, η μειωμένη κατά περίπου 92 μεγαβάτ διαθεσιμότητα των λιγνιτικών μονάδων, θα καλυφθεί από μονάδες φυσικού αερίου, με κατά πολύ υψηλότερο κόστος παραγωγής ανά μεγαβατώρα.
Τέλος να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά από τον πίνακα διαθέσιμης ισχύος του ΑΔΜΗΕ, απουσιάζουν οι παλαιές μονάδες της ΔΕΗ (πετρελαϊκές και φυσικού αερίου, Αλιβέρι 3-4, Λαύριο1-2-3, Κερατσίνι 8-9), οι οποίες αποσύρθηκαν και παύουν να υπολογίζονται στις κατανεμόμενες μονάδες που εισπράττουν αμοιβή για την διαθεσιμότητα ισχύος.
Επίσης απουσιάζει και η πιο σύγχρονη μονάδα της ΔΕΗ Αλιβέρι 5, η οποια βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστική λειτουργία.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου