.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτέρα 7.10.13

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου  2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων  του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα  1ο: Παράδοση μελετών έργων διαχείρισης λυμάτων και αρδευτικού περιοχής Δήμου Εορδαίας που συντάχθηκαν με πρωτοβουλία ή συντονισμό ή συγχρηματοδότηση από την (πρώην) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης.
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα  2ο: Έγκριση Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) και συγκεκριμένα από τον κωδικό έργου 2012ΕΠ04100001 Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος


Θέμα  3ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Άργους Ορεστικού, που αφορά το έργο «Διάνοιξη αστικής οδού στο Κωσταράζι Δ. Άργους Ορεστικού»
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα  4ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Άργους Ορεστικού, που αφορά το έργο «Αποπεράτωση κτηρίου πολλαπλών χρήσεων Βράχου»
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα  5ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών) και του Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΥΔΕΝΔΡΟΥ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ» και δημοπράτηση έργου με ανοιχτό διαγωνισμό.
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης

Θέμα  6ο: Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων  Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα  7ο: Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων  Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Πρεσπών
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα  8ο : Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων  Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης


Θέμα  9ο Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος  Σαββόπουλος

Θέμα  10ο: Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα  11ο Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα  12ο Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα  13ο Έγκριση Τρόπου δημοπράτησης έργου.
Εισηγητής: ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρα) κ. Απόστολος Κουτσούλας

Θέμα  14ο:  Κατάργηση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών.
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα  15ο: Τροποποίηση 3  του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2013) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα  16ο:Έγκριση A. μετατόπισης τμήματος Επαρχιακής Οδού Φλώρινας-Αχλάδας στο τμήμα ΤΚ Μελίτης-ΤΚ Αχλάδας, και Β. μετατόπισης κοίτης Γεροποτάμου.
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης


Θέμα  17ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή Τεχνικού στην Χ.Θ.7+900 από Αγία Κυριακή προς Δρυόβουνο»
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης


Θέμα  18ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αποπεράτωση Γεωπάρκου στη Θέση «Μπουχάρια» Μικροβάλτου Κοζάνης αντικατάσταση Η/Ζ και ολοκλήρωση εργασιών διευθέτησης ομβρίων περιβάλλοντος χώρου φυλακίου»
Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης ΣόκουτηςΟ Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου


  Γεώργιος Παπαδόπουλος

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου