.

Έργα συντήρησης, βελτίωσης στην εθνική οδό Κοζάνης- Φλώρινας

Σε εκ περιτροπής διακοπή της κυκλοφορίας προβαίνει η Τροχαία Εργασίες συντήρησης – βελτίωσης τμημάτων της νέας εθνικής οδού Κοζάνης – Φλώρινας ξεκίνησαν από την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου, οι οποίες προβλέπεται να διαρκέσουν έως και 5 Δεκεμβρίου 2013.

Με απόφαση μάλιστα του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης τέθηκαν από χθες σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προβλέπουν την εκ περιτροπής διακοπή της κυκλοφορίας επί της Νέας Εθνικής οδού Κοζάνης – Φλώρινας, αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού επί της Νέας Εθνικής οδού Κοζάνης – Φλώρινας, κατά τις εργασίες για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Κοζάνης – Φλώρινας”,

Η σχετική απόφαση του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης προβλέπει συγκεκριμένα:

α. Την εκ περιτροπής διακοπή κυκλοφορίας επί της Νέας Εθνικής οδού Κοζάνης – Φλώρινας (25ο χλμ, έως το 39ο χλμ και ανά 500 μέτρα) στο ρεύμα κυκλοφορίας από Κοζάνη προς Φλώρινα.

β. Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται εναλλάξ ανά κατεύθυνση στο ρεύμα κυκλοφορίας από Φλώρινα προς Κοζάνη.

γ. Ισχύς της απόφασης από την 21-10-2013 έως 05-12-2013. Σημειώνεται ότι οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση, και ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τ.Τ. Πτολεμαΐδας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου