.

Στους δημάρχους οι διαγωνισμοί για τα έργα του «Πράσινου Ταμείου»

Στις υπηρεσίες των δήμων περνά η διαδικασία διενέργειας διαγωνισμών για τα έργα του του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», που έχουν ενταχθεί στο «Πράσινο Ταμείο». Με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Αθ. Σκορδά, πλέον οι δήμαρχοι θα «τρέχουν» τους διαγωνισμούς ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.

Σύμφωνα με την απόφαση, η εκχώρηση της διενέργειας των διαγωνισμών προϋποθέτει την τήρηση όλων των κειμένων διατάξεων περί κρατικών προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων. Οι φορείς που θα διενεργήσουν τους διαγωνισμούς, υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών) απολογιστικά στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 6, άρθρο 2, του νόμου 2286/95.

Για το 2013-10-16 ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 15,4 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι «το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων εντός του αστικού χώρου τα οποία διέπονται από τις βασικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης και προάγουν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των πόλεων, την περιβαλλοντική βελτίωση και το βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται στη χρονική περίοδο των ετών 2012-2015. Κάθε έτος, γίνεται κατάρτιση προϋπολογισμού και έκδοση του οδηγού προγράμματος, όπου καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες διαχείρισης.

Πηγή: www.ered.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου