.

ΔΕΗ - Νέα αυξημένα μισθολόγια για τους οκταμηνίτες

Με τα νέα αυξημένα μισθολόγια θα αμείβονται από τις 14 Οκτωβρίου οι εργαζόμενοι του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας που διαθέτουν σύμβαση οχτάμηνης απασχόλησης, σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας.
Το ίδιο ισχύει και για όσους εργαζόμενους έχουν προσκομίσει βεβαίωση που αποδεικνύει ότι είναι εγγεγραμμένα μέλη Πρωτοβάθμιου Σωματείου και καλύπτονται από την Εθνική Ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ Χειριστών Γεωτρυπανιστών Βοηθών Εκσκαπτικών και Ανυψωτικων Μηχανημάτων Μεταλλείων και Λιγνιτωρυχείων και την Εθνική Ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ Εργατοτεχνιτών Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων και Ορυχείων, οι οποίες λήγουν στις 1 Απριλίου 2014. Να σημειωθεί ότι μέσα στον ίδιο μήνα θα πραγματοποιηθεί και η καταβολή των αναδρομικών.

Πηγή: www.e-ptolemeos.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου