.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Σε ψηφοφορία ο στόχος 35% για τις ΑΠΕ έως το 2030

Συμβιβαστική συμφωνία που θα μπορούσε να θέσει τον στόχο του 2030 για την ανανεώσιμη ενέργεια στο 35% πρόκειται να ψηφίσει η αρμόδια Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τρίτη (28 Νοεμβρίου).

Η κίνηση έτυχε ευρείας αποδοχής από τις μεγάλες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, αλλά περιγράφηκε από τους Πράσινους ως «το ελάχιστο όριο» που απαιτείται, για να μπορέσει η ΕΕ να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για το κλίμα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Όπως αναφέρουν, τουλάχιστον 38-40% θα χρειαζόταν, για να διατηρηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από το όριο των 2 ° C που συμφωνήθηκε στην COP21 το 2015.

Κατά την αναθεώρηση της Οδηγίας για τις ΑΠΕ, η οποία θα καθορίσει το πλαίσιο για την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ για το 2021-2030, η νέα τροπολογία θα θέσει σε ολόκληρη την ΕΕ στόχο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 35% μέχρι το 2030. Ο στόχος αυτός υποστηρίζεται από το ΕΛΚ, το ECR και τις ομάδες ALDE.

Ο εισηγητής José Blanco López επέμεινε ότι η ρήτρα 10% είχε ως στόχο να επιτρέψει στα κράτη μέλη ευελιξία σε «εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις» και ότι δεν αποσκοπούσε να υπονομεύσει τη φιλοδοξία της δράσης της ΕΕ για το κλίμα.

Παρά το γεγονός ότι ο τελευταίος συμβιβασμός αποτελεί περικοπή πάνω από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 27%, σηματοδοτεί παράλληλα μια σημαντική άνοδο για τους σοσιαλιστές του Κοινοβουλίου, οι οποίοι είχαν αρχικά υποστηρίξει έναν στόχο 45% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με δεσμευτικούς εθνικούς στόχους.

«Οι Πράσινοι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι για την απομάκρυνση από τους δεσμευτικούς εθνικούς στόχους», δήλωσε ο Ευρωβουλευτής, Claude Turmes, στη EURACTIV.

Όπως και οι Πράσινοι, ο κ. Blanco López είχε αρχικά υποστηρίξει τον στόχο 45% για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2030.

«Προφανώς, θα προτιμούσα να δω την πρότασή μου να υλοποιείται. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, προκειμένου οι τελευταίες να έχουν ισχυρή διαπραγματευτική θέση», εξήγησε ο Ευρωβουλευτής.

Ένας «φιλόδοξος» συμβιβασμός

Ο εισηγητής του ΕΛΚ, Seán Kelly, συμφώνησε ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να έχει μια ισχυρή και συνεκτική θέση στο πλαίσιο των τριμερών διαπραγματεύσεων με την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

«Ένα διαιρεμένο Κοινοβούλιο δεν θα επιτύχει τίποτα. Αυτός ο συμβιβασμός μπορεί να αποκτήσει ευρεία πλειοψηφία και θα διασφαλίσει ότι θα αυξήσουμε τη φιλοδοξία του τελικού αποτελέσματος», ισχυρίστηκε ο Ευρωβουλευτής.

Στο ίδιο μήκος κύματος, βρίσκεται και ο Ολλανδός Ευρωβουλευτής Gerben-Jan Gerbrandy, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το «υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας» που επέδειξε η επιτροπή ενέργειας για το πακέτο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. «Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον παγκόσμιο αγώνα για την ανάπτυξη τεχνολογιών που αφορούν στις ΑΠΕ και να βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά στη EURACTIV.

«Τα μέσα επίτευξης των στόχων για καθαρή ενέργεια θα μπορούσαν να είναι αυστηρότερα, αλλά ο συμβιβασμός επιτυγχάνει μια λειτουργική ισορροπία μεταξύ ευελιξίας για τις κυβερνήσεις και προβλεψιμότητας για τους επενδυτές», πρόσθεσε.

euractiv.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου