.

"Λιγνιτική-Μεταλιγνιτική εποχή: Κινείται κάτι;"

Από τα ΜΜΕ (22-11-17) πληροφορηθήκαμε για την πρωτοβουλία των Δήμων Κοζάνης και Εορδαίας να καλέσουν και να ενημερωθούν από ομάδα ειδικών Γερμανών για την τεχνογνωσία και την εμπειρία στην αποκατάσταση εδαφών από πρώην λιγνιτικές περιοχές της Γερμανίας.

Χαιρετίζουμε την εν λόγω πρωτοβουλία, ευχόμαστε καλή και γρήγορη συνέχεια.
Σ’ αυτό το σημείο μας δίδετε η ευκαιρία να επισημάνουμε τα παρακάτω.

Στην κατάθεση και ανάπτυξη των πληροφοριών επισημάνθηκε ότι η Ε. Ε και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συμμετείχε σε ποσοστό μόλις 0,2% για την αποκατάσταση των μεταλιγνιτικών περιοχών στην Γερμανία. Επειδή δεν ήμασταν παρόντες στη συνάντηση διερωτώμεθα τα εξής:
- Ποιά ήταν τα περιεχόμενα των αιτημάτων προς την Ε.Ε.
- Ποιές μελέτες τα συνόδευαν.
- Ποιά ήταν τα συγκεκριμένα αντικείμενα που θα εξυπηρετούσαν.
- Ποιό ήταν το ύψος του προϋπολογισμού και γιατί τους μείωσαν, αν τους μείωσαν τα ποσά.
- Ποιές ημερομηνίες υποβλήθηκαν.
-Ποιός υπέβαλε τις αιτήσεις: Η εταιρεία, ο Δήμος, τα Κρατίδια που ήταν οι λιγνιτικές περιοχές, το Γερμανικό Κράτος.
-Ποιό ήταν τότε και τώρα το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εν λόγω περιοχών.
-Ποιός ήταν ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. τότε και τώρα για τέτοιου είδους έργα.
Σήμερα αυτές οι προϋποθέσεις έχουν λογικά αλλάξει προς το βέλτιστο πάρα πολύ. Στις ανοικτές επιστολές Νο 1,Νο 1α,Νο 2 που δημοσιεύσαμε και βρίσκονται πλέον με την σχετική αλληλογραφία με φορείς εντός και εκτός Ελλάδος στην ιστοσελίδα μας thomasgkatzoflias.wordpress.com  με την ονομασία "Η Πολιτεία της Ουτοπίας",
σημειώνουμε μεταξύ άλλων το νεοδρυθέν Ταμείο Δίκαιης Μεταβίβασης, όπως και το Ταμείο Καινοτομίας.
Επίσης στις αναφερόμενες ανοικτές επιστολές αναφέρουμε όχι μόνο για την επιστημονική αποκατάσταση των εδαφών στα πρώην Ορυχεία, αλλά για την αξιοποίηση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μεταλιγνιτικών περιοχών παρόντων και μελλοντικών. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς μας θυμίζει την λαϊκή παροιμία "μάλλωναν σε ξένη αχυρώνα ή σε ξένο χωράφι" .Η αναφερόμενη περιουσία των Λιγνιτικών Περιοχών δυστυχώς με νόμο του Ελληνικού Κοινοβουλίου ανήκει στους μετόχους της Α.Ε. ΔΕΗ (βλέπε αναλυτικά στις ανοικτές επιστολές Νο 1,1α,2 στην ιστοσελίδα μας).
Άρχοντες της Δ.Μ. επανερχόμαστε στις προτάσεις μας και τις κάνουμε ακόμη πιο απλές:
Σήμερα, όχι αύριο, καλέστε σε δείπνο εργασίας τους Κοσμήτορες των Πανεπιστημιακών Σχολών που σημειώνουμε στις ανοικτές επιστολές μας Νο 1,1α,2 και μετά από συζήτηση επιδόσετέ τους ένα δισέλιδο  "μπούσουλα" θεμάτων σχετικά με την αποκατάσταση και αξιοποίηση των μεταλιγνιτικών περιοχών και κάνετε έκκληση να σας παραδώσουν συλλογικά σε τακτό χρονικό διάστημα μία πρώτη  ΠΡΟΜΕΛΗΤΗ που να φαίνεται τι πρέπει να υλοποιηθεί και ποίες εργασίες έχουν προτεραιότητα. Έχετε τις καλύτερες επιστημονικές μονάδες δίπλα σας, συνεργαστείτε
Συστήσετε ένα άτυπο ΝΠΔΔ όπως π.χ. το προσδιορίζουμε στις επιστολές.
Υποβάλλετε αίτημα για ίδρυση ΝΠΔΔ με συγκεκριμένες αρμοδιότητες (βλέπε επιστολές Νο 1,2) στην Κεντρική Εξουσία χωρίς καθυστερήσεις με την συνοδεία των παραπάνω ενεργειών σας και χρησιμοποιήσετε συγχρόνως και το οπλοστάσιο που έχετε νομικά και τεχνικά από τους Δικηγορικούς Συλλόγους Δ.Μ. από το ΤΕΕ Δ.Μ. και από τις ΑΝΚΟ Δ.Μ.
Δημιουργήστε προϋποθέσεις και υποδομές, ότι πέρα από τις διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις, απεργίες  φαίνονται ότι  υπάρχουν και άλλα εργαλείαγια να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα.
Δυστυχώς στα τοπικά νέα  στα ΜΜΕ(22-11-17) διαβάσαμε ότι ξεκινούν στις Βρυξέλες τα παζάρια για την Α.Ε.ΔΕΗ. Οι τεχνοκράτες  έλληνες έχοντας στη Βαλίτσα τους την αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού και παραγωγής ρεύματος της Α.Ε.ΔΕΗ, συναντώνται με τους τεχνοκράτες των Βρυξελών. Οι εν λόγω τεχνοκράτες με τις ευλογίες των πολιτικών προχωρούν να λύσουν τον γόρδιο δεσμό έχοντας ουσιαστικά προσόντα τυπικά και ουσιαστικά, άριστοι στην πρακτική αριθμητική και στα ανώτατα μαθηματικά, αλλά  με τεράστιες και σημαντικές ελλείψεις στα φυσικά τους προσόντα:
-Γνωρίζουν τις Λιγνιτικές Μονάδες και τους ΑΗΣ,ΥΗΣ από τους χάρτες και τα τοπογραφικά.
-Δεν διαβιούν και δεν κατάγονται από αυτές τις περιοχές. Δεν τους συνδέει απολύτως τίποτα και δεν μπορούν να έχουν τα ανάλογα βιώματα, αισθήματα, συναισθήματα, λύπες, χαρές κ.ά. (Με την ευκαιρία αυτής της παραγράφου γνωρίζετε πόσους ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΑΣ από της ιδρύσεως του κοινοβουλίου κατάγονταν και διαβιούσαν στην Δυτική Μακεδονία; Αγαπητοί συμπολίτες στη Δημοκρατία της αναλογίας πληθυσμού και των 13 Περιφερειών έπρεπε τουλάχιστον ένας Ευρωβουλευτής από τους 21 να εκλέγεται από κάθε Περιφέρεια, τις λεπτομέρειες σ’ άλλη επιστολή που θα απευθύνεται στην Βουλή των Ελλήνων και στο Ευρωκοινοβούλιο).
-Προφανώς δεν γνωρίζουν και δεν τους ενδιαφέρει ότι αυτές οι περιοχές εκπολίτισαν, φώτισαν ,φωτίζουν  την Ελληνική Επικράτεια 70 χρόνια και πολλές φορές συμμετέχουν στην ηλεκτροδότηση της Ευρώπης.
-Δεν γνωρίζουν τις θυσίες και τις ζωές που χάθηκαν και τα κατάλοιπα που άφησαν και αφήνουν οι εργασίες των ορυχείων και ΑΗΣ στους εργαζομένους αλλά και στους κατοίκους των όμορων Κοινοτήτων και Δήμων που ζουν δίπλα τους (ακολουθεί εμπεριστατωμένη επιστολή Νο 1γ).
-Μετά τις υπογραφές και τις συμφωνίες για την αποεπένδυση αυτούς τους πολίτες πολιτικούς και τεχνοκράτες της Ε.Ε. σε δύο τρία, άντε τέσσερα χρόνια, δεν θα τους ξέρει κανείς.
Εσείς άρχοντες της Δ.Μ. και εμείς οι απλοί πολίτες θα κυκλοφορούμε στη Δυτική Μακεδονία για όσο καιρό ζούμε με τα θετικά και αρνητικά που θα έρθουν αύριο.
Από αυτή την προσπάθεια για δίκαιη λύση δεν περισσεύει κανείς πολίτης της Δ.Μ. εντός και εκτός της χώρας, πρέπει ο καθένας μας να συμβάλει για το καλύτερο του τόπου. Δεν χρειάζονται αυτή την χρονική στιγμή αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση η συμπολίτευση για την συμπολίτευση έχουμε ανάγκη από ομόνοια, ομοψυχία και προσπάθεια συνεχόμενη, αυτό δεν καταργεί την καλώς εννοημένη κριτική και των μεν και των δε.
Με την ευκαιρία της παρούσης επιστολής κάνουμε γνωστό ότι οι παρακάτω επιστολές

Νο 1 Η συνέχεια και το μέλλον στα Ορυχεία της Δ.Μ.

Νο 2 Ανάπτυξη-αναβάθμιση-βελτίωση της λίμνης Πολυφύτου  περιφερειακά εντός εκτός και παραπλεύρως.

υποβλήθηκαν 17-5-17 στην Αυτοδιοίκηση της Δ.Μ. Α και Β βαθμού (βλέπε αλληλογραφία στην ιστοσελίδα μας), με την παράκληση να επιδοθούν στα εκλεγμένα συμβούλια τους, δεν γνωρίζουμε τις ενέργειες τους, εμείς διευκρινίζουμε ότι οι κανονισμοί λειτουργίας των συμβουλίων της Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού  προσδιορίζουν  αυτή την υποχρέωση στα άρθρα 16 και 14 παράγραφος 3 για τα Δημοτικά Συμβούλια και5 παράγραφος 4 για τα Περιφερειακά Συμβούλια. Εάν χρειασθεί θα επανέλθουμε.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ     ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ


ΘΩΜΑΣ ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑΣ                                       ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΑΡΑ
EMAIL thomasgkatzoflias@yahoo.com                  EMAIL ag_ ygias@yahoo.gr
Αποδέκτες
ΜΜΕ
Αυτοδιοίκηση ΔΜ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου