.

Σε ΦΕΚ οι αλλαγές στην αυτόνομη θέρμανση [Το τελικό άρθρο & όλη η σχετική νομοθεσία αναφοράς]

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» στο οποίο συμπεριλήφθηκε το άρθρο με τις αλλαγές στην αυτόνομη θέρμανση. Παραθέτουμε στο Run My Project το άρθρο 127 το οποίο αφορά  στις αλλαγές αυτές, στο οποίο επιπλέον έχουμε συμπεριλάβει ενεργούς σύνδεσμους προς όλη τη σχετική νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο. Έτσι, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στην αντίστοιχη νομοθεσία για να δει τις ακριβείς αλλαγές, προσθήκες & καταργήσεις που φέρει ο νέος κανονισμός.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου