.

«Εθνικό Κατάλογο Γεωτόπων» προωθεί η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία

Πρωτοβουλία για τη σύνταξη ενός Εθνικού Καταλόγου Γεωτόπων της Ελλάδας ανέλαβε η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (ΕΓΕ). Γεώτοποι θεωρούνται τα γεωλογικά μνημεία μιας χώρας, από σπήλαια και λίμνες, έως πετρώματα και παλαιοντολογικά απολιθώματα, που έχουν αισθητική και επιστημονική αξία και τα οποία πρέπει να προστατευθούν, να αναδειχθούν και να μελετηθούν.


Σε πρώτη φάση η Επιτροπή Διατήρησης της Γεωλογικής και Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς της ΕΓΕ αποφάσισε να προχωρήσει, σε συνεργασία με τα σχετικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά Ιδρύματα και τα δημόσια Μουσεία της χώρας μας, καθώς και με έμπειρους γεωπιστήμονες, στην καταγραφή και στην αποτύπωση των γεωτόπων μέσω ενός ειδικού απογραφικού δελτίου, το οποίο θα συνταχθεί σε εθελοντική βάση.

Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση, μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων και με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, των εθνικής σημασίας γεωτόπων της Ελλάδας, με απώτερο στόχο τη σύνταξη και παρουσίαση ενός προτεινόμενου Εθνικού Καταλόγου Γεωτόπων, έως τον Μάιο του 2019. Ο κατάλογος αυτός, στη συνέχεια, θα υποβληθεί στην Πολιτεία, προκειμένου να γίνει αποδεκτός και μετά να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αναγνώρισης των επιμέρους γεωτόπων.

Σύμφωνα με την ΕΓΕ, ένας τέτοιος κατάλογος θα αποτελέσει «ένα ουσιαστικό βήμα για την προστασία και ανάδειξη της γεωλογικής και γεωμορφολογικής κληρονομιάς της χώρας μας». Ακόμη, τονίζει ότι ο κατάλογος θα αποτελέσει «εργαλείο γεωδιατήρησης, χωροταξικού και περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού» και «θα αναδειχθεί σε εργαλείο λήψης αποφάσεων από την Πολιτεία και την Αυτοδιοίκηση».

Πηγή: http://greenagenda.g...όπων-προωθεί-η/

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου