.

Ορατά είναι ήδη τα πρώτα αποτελέσματα από τη διενέργεια των διαγωνισμών για τα δημόσια έργα

Ορατά είναι ήδη τα πρώτα αποτελέσματα από τη διενέργεια των διαγωνισμών για τα δημόσια έργα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), καθώς δείχνουν μεγαλύτερη συμμετοχή των τεχνικών εταιρειών στις σχετικές διαδικασίες, κάτι που έχει ως επακόλουθο την επίτευξη χαμηλότερων τιμών.


Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης, από τις 25 Ιουλίου 2017, οπότε κατέστη υποχρεωτική η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για τη διενέργεια διαγωνισμών δημοσίων έργων και εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, έως και τις 21 Οκτωβρίου 2017 είχαν δημοσιευθεί στο σύστημα 74 διαγωνισμοί, συνολικού προϋπολογισμού 113,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν διενεργηθεί ήδη 16. Ο αριθμός των προσφορών που υποβλήθηκαν στους 16 αυτούς διαγωνισμούς ανήλθε συνολικά σε 310, κάτι που σημαίνει ότι κατά μέσον όρο υποβλήθηκαν σε κάθε διαγωνισμό περί τις 19 προσφορές. Ο αριθμός είναι ιδιαιτέρως μεγάλος, αν και σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται, όπως σημείωσε ο αρμόδιος γενικός γραμματέας, κάποιες εταιρείες να συμμετείχαν δοκιμαστικά.

Από τις 20 Οκτωβρίου 2017 εξάλλου κατέστη υποχρεωτική η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αλλά και οι υπόλοιπες αναθέτουσες αρχές. Με άλλα λόγια, πλέον ολοκληρώθηκε η ένταξη όλων των ειδών δημοσίων συμβάσεων (προϊόντα, υπηρεσίες και έργα) και όλων των φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι ακόμη έχουν προσαρμοσθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στα νέα δεδομένα. «Ισως πρέπει να γίνουν και άλλες τροποποιήσεις στον νόμο 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης και όχι της παράκαμψης ή ακύρωσης του νόμου. Κάποιοι πιέζουν για εξαιρέσεις», υποστήριξε χθες ο κ. Παπαδεράκης. Τα περισσότερα «κρούσματα» προέρχονται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τα επιμελητήρια, επιχειρώντας, ωστόσο, να μην αποδώσει σε αυτές τις συμπεριφορές χαρακτήρα διαφθοράς.

kathimerini.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου