.

Διεθνή φόρο άνθρακα για τους υπερπόντιους ρυπαίνοντες ζητούν περιβαλλοντικές οργανώσεις

Οι εταιρείες της ΕΕ που επενδύουν στην εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στο εξωτερικό μπορούν να αποκομίσουν μεγάλα κέρδη και παράλληλα να απειλήσουν τους παγκόσμιους στόχους για τον άνθρακα. Σε αντίδραση, ορισμένες ομάδες πολιτών πρότειναν ένα κοινό φόρο άνθρακα για τα προϊόντα και το εισόδημα που προέρχεται από την εξόρυξη στο εξωτερικό.

«Οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα πρέπει να εξισορροπήσουν τις συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών στις χώρες που αναλαμβάνουν δράση για την κλιματική αλλαγή, επιβάλλοντας ειδικά τέλη στις εισαγωγές», ανέφερε σε ένα δελτίο τύπου η T&E.

Σύμφωνα με μελέτη, το 2014 οι επιχειρήσεις στην Ολλανδία το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Νορβηγία είχαν επενδύσεις ύψους μισού τρισεκατομμυρίου ευρώ για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτός της ΕΕ, ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των ΑΞΕ των χωρών αυτών και στο 10% των συνολικών ΑΞΕ της ΕΕ.

Υπάρχουν, επίσης, μεγάλες υπερπόντιες επενδύσεις στην παραγωγή καυσίμων και ραφιναρισμένων πετρελαϊκών προϊόντων, παρά το γεγονός ότι καταγράφουν μείωση ήδη από το 2014, λόγω των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου.

Ο Paul Keenlyside, ο οποίος συντάσσει την μελέτη της T&E, δήλωσε:

«Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται τεράστιες επενδύσεις προς την παραγωγή πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου στο εξωτερικό. Ωστόσο, σχεδόν κάθε ανεπτυγμένη χώρα δεσμεύθηκε να υποστηρίξει την ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε διεθνές επίπεδο. Ο φόρος για τα εισοδήματα από ΑΠΕ που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα θα αναγνωρίσει αυτήν την αντίφαση και θα παράσχει χρηματοδότηση για την άμβλυνση του κλίματος στις αναπτυσσόμενες χώρες που την χρειάζονται, για να αναπτυχθούν με άνθρακα μικρότερης έντασης».

Ως εκ τούτου, το σχέδιο προτείνει διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος και την εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο, ενώ εσωτερικεύει το κόστος της κλιματικής ζημίας στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών.

Ακολουθούν τα προτεινόμενα μέτρα:

-Φόρος επί των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα έσοδα από άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) που προέρχονται από την εξαγωγή ορυκτών καυσίμων

-Μια προσαρμογή φόρου επί των συνόρων άνθρακα (CBTA): τέλος εισαγωγής που επιβάλλεται στις χώρες που φορολογούν τον άνθρακα από χώρες που δεν φορολογούν τον άνθρακα

-Τα έσοδα που προκύπτουν από τα δύο αυτά μέτρα θα διατεθούν στα υφιστάμενα κονδύλια για το κλίμα, τα οποία υποστηρίζουν μέτρα προσαρμογής και μετριασμού σε χώρες χαμηλού εισοδήματος

-Όλα τα παραπάνω θα καθοριστούν σε νέες ή τροποποιημένες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και άλλων χωρών που είναι πρόθυμες να τα υιοθετήσουν.

-Υπάρχουν ήδη πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, στις οποίες θα πρέπει να αποδοθεί το ίδιο νομικό βάρος με τις εμπορικές. Αυτή τη στιγμή οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες έχουν de facto υπεροχή στις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, επειδή δημιουργούν ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα κράτη και τους ιδιωτικούς φορείς.

Τέλος, οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών θα πρέπει να τροποποιηθούν, εάν η αξιολόγηση εντοπίσει σοβαρό αντίκτυπο σε έναν στόχο εντός της περιβαλλοντικής συμφωνίας.

Η μελέτη επεσήμανε, ακόμη, ότι οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες έχουν περισσότερο πολιτικό βάρος από τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες. Επομένως, οι προτάσεις που περιγράφονται ανωτέρω αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ανισορροπίας

www.euractiv.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου