.

Άρση του "μπλόκου" ζητάνε οι Κρητικοί για φωτοβολταϊκό έργο 1000 Μεγαβάτ

Αίτημα για να αρθεί, έστω κατ΄ εξαίρεση, το «μπλόκο» στην αδειοδότηση νέων έργων φωτοβολταϊκών, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η σχεδιαζόμενη μεγάλη επένδυση 1000 Μεγαβάτ στην Κρήτη, υπέβαλλε στον υφυπουργό Ενέργειας το σχήμα «Παγκρήτια Ανανεώσιμες». Η επένδυση, ως γνωστόν, περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων 1000 MWp και τη διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου με χωρητικότητα 1000 MW.
Η αίτηση για την έκδοση άδειας παραγωγής είχε υποβληθεί στη ΡΑΕ το Μάρτιο του 2012 και βρισκόταν στην φάση της αξιολόγησης όταν εκδόθηκε τον περασμένο Αύγουστο η απόφαση του κ. Παπαγεωργίου με την οποία ανέστειλε  «την  υποβολή νέων αιτημάτων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και την εξέταση εκκρεμών αιτημάτων από τη Ρ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς».
Η απόφαση αυτή είχε ως συνέπεια να σταματήσει η διαδικασία αδειοδότησης της επένδυσης της «Παγκρήτια Ανανεώσιμες» και να μπεί στο «ψυγείο» η όλη προσπάθεια, παρά τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε στον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο.
Με επιστολή που έστειλαν στον κ. Παπαγεωργίου τα στελέχη της «Παγκρήτια Ανανεώσιμες» υποβάλλουν αίτημα εξαίρεσης της συγκεκριμένης επένδυσης από την απόφαση για αναστολή αδειοδοτήσεων. Οι λόγοι τους οποίους επικαολούνται είναι οι εξής:
1 - Η επένδυση, με βάση τα τεχνικά χρονοδιαγράμματα, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν το 2015, η δε λειτουργία της προϋποθέτει την ολοκλήρωση του έργου της διασύνδεσης Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές απορρόφησης του παραγόμενου ρεύματος θα ακολουθούν τον κανόνα Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) χ 1,3, κανόνας που θα ισχύει με βάση το νόμο, από το 2015 και μετά. Συνεπώς η επιβάρυνση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε η αναστολή) θα είναι ελάχιστη.
2 - Η επένδυση προγραμματίζεται για την Κρήτη, μια περιοχή η οποία σήμερα δεν είναι διασυνδεδεμένη και οι ηλεκτρικές της ανάγκες καλύπτονται από πετρελαϊκούς σταθμούς. Σήμερα το κόστος της ΜWh στην Κρήτη φτάνει τα 150 ευρώ. Η επιβάρυνση του συστήματος φτάνει τα 350 εκατ. ευρώ το χρόνο, ποσό που καλείται να καλύψει ο έλληνας καταναλωτής μέσω των ΥΚΩ. Οι ενεργειακές ανάγκες της Κρήτης το 2011 ανήλθαν στις 3.000 GWh όταν η ετήσια παραγωγή της σχεδιαζόμενης επένδυσης θα φτάνει τις 2.000 GWh.
 3 - Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα αποτελεί αυτονόητη επιλογή εξοικονόμησης πόρων, προτεραιότητα στο πλαίσιο της υφιστάμενης ΜΑΣΜ (Μελέτης Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς) αλλά και υποχρέωση της χώρας με βάση το μνημόνιο.
4 - Η επένδυση έχει ειδικά χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από οποιαδήποτε άλλη, σε σχέση με τον φορέα υλοποίησής της και την αντιστοίχισή της με την κοινωνική και οικονομική οντότητα της Κρήτης. Συγκεκριμένα, ο φορέας της επένδυσης:
  • Συστήθηκε υπό την αιγίδα της Παγκρήτιας Τράπεζας, μιας συνεταιριστικής τράπεζας με 80.000 μετόχους στην Κρήτη και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας.
  • Έχει αποφασιστεί να μετεξελιχθεί αμέσως μετά τη λήψη της Άδειας Παραγωγής σε Εταιρεία Λαϊκής Βάσης, που εκτιμάται ότι θα έχει πάνω από 50.000 μετόχους  (φορείς, άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την Κρήτη και την ομογένεια)
  • Κανείς μέτοχος δεν θα μπορεί να κατέχει πάνω από 2% των μετοχών.
  • Έχει τη στήριξη των 22 Δήμων της Κρήτης, της Εκκλησίας της Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης και των Αναπτυξιακών Φορέων του νησιού (Επιμελητήρια, Αναπτυξιακές κ.λπ.)
  • Έχει τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας , οι δε  εκτάσεις  που  έχουν καταρχήν επιλεγεί για την εγκατάσταση των σταθμών , είναι κατά το μέγιστο μέρος μη αξιοποιούμενες  σήμερα εκτάσεις των Δήμων και της Εκκλησίας, που αναμένουν σημαντικά έσοδα από την εκμίσθωσή τους στην Εταιρεία Λαϊκής Βάσης.
5 – Η επένδυση έχει έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα αφού, πέραν της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών του νησιού, θα «εξάγει» ενέργεια μέσω της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η επένδυση μπορεί να εξασφαλίσει στην τοπική κοινωνία την επιστροφή σημαντικού τμήματος της προστιθέμενης αξίας που θα δημιουργηθεί από τις επενδύσεις ΑΠΕ, με στόχο το όφελος να επανεπενδύεται σε αναπτυξιακά έργα της Κρήτης.
Επίσης, με την επένδυση αυτή αξιοποιείται στο μέγιστο βαθμό  τοπικό  επιστημονικό, παραγωγικό και κατασκευαστικό δυναμικό και η σημαντική τεχνογνωσία που υπάρχει στην περιοχή της Κρήτης, όπου 130  επιχειρήσεις του τομέα των ΑΠΕ εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται.
«Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για  να σταματήσει η αποθάρρυνση όσων προσπαθούν ενώνοντας τις δυνάμεις τους να απαντήσουν με επενδύσεις στην  κρίση και την ύφεση, αξιοποιώντας  τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα  όπως συμβαίνει με την επένδυση της “Παγκρήτια Ανανεώσιμες”,  στην Κρήτη, παρακαλούμε να   αποδεχθείτε το αίτημά μας» καταλήγει η επιστολή προς τον υφυπουργό Ενέργειας.

Πηγη: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου