.

ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου [24.3.12]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 Σας καλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14:30 στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Φον Καραγιάννη 1-3 (3ος Όροφος ΑΝΚΟ Α.Ε.) στην Κοζάνη, με θέματα:


 1.       Έγκριση Κανονισμών Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.
2.       Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.
3.       Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.
4.       Έγκριση εισήγησης Εκτελεστικής Επιτροπής επί του Απολογισμού έτους 2012 και Προϋπολογισμού έτους 2013.
5.       Ορισμοί Εκπροσώπων.
6.       Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης των φακέλων Προσφορών και Αξιολόγησης Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού επί των τεχνικών προσφορών και ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών για την επιλογή αναδόχου τεχνικής στήριξης του έργου SIVA.
7.       Συμβολαιογραφική πράξη για κάθετη διανομή γηπέδου στη Λευκόβρυση που κατέχουν εξ’ αδιαιρέτου η ΑΝΚΟ με την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.
8.       Ψηφίσεις Πιστώσεων-Έγκριση Παγίας Προκαταβολής έτους 2013.
9.       Ενημερώσεις – Διάφορα.

                                                                                                                 Με εκτίμηση
   Η  Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας


                                                                                     ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
                                                                                                    Δήμαρχος Εορδαίας      

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου