.

ΔΕΗ: Προχωρά στην επικαιροποίηση μελέτης για τη λειτουργία των διαφόρων διευθύνσεων και τομέων της επιχείρησης

Την ανάθεση στον Οίκο Booz & Company Gmbh του έργου της επικαιροποίησης της από 2007 μελέτης του αποφάσισε το  Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ A.E. κατά την χθεσινή συνεδρίασή του, όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση, επιβεβαιώνοντας το σχετικό πρωϊνό δημοσίευμα του energypress.
Όπως μετέδιδε το energypress:

Στην επικαιροποίηση της παλιάς μελέτης που είχε πραγματοποιήσει το 2008 επί Τάκη Αθανασόπουλου ο οίκος Booz Allen Hamilton, σχετικά με τη λειτουργία των διαφόρων διευθύνσεων και τομέων της ΔΕΗ, και μάλιστα σε σύγκριση με τη λειτουργία των αντίστοιχων ηλεκτρικών εταιρειών της Ευρώπης, προχωρά η ΔΕΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έλαβε σχετική απόφαση και θα αναθέσει στον ίδιο οίκο την πραγματοποίηση νέας μελέτης, με το ίδιο αντικείμενο και την ίδια δομή, με βάση βεβαίως τα νέα δεδομένα.
Τα συμπεράσματα της πρώτης μελέτης της Booz Allen Hamilton αποτελούν σημείο αναφοράς για τον τρόπο λειτουργίας της ΔΕΗ καθώς από τη σύγκριση που είχε γίνει τότε με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τεχνολογίες, τα περιθώρια εξοικονόμησης - σε επίπεδο προσωπικού, μονάδων παραγωγής, δικτύων, εμπορίας, διοίκησης κ.λπ. - έφταναν σχεδόν τα 750 εκ. ευρώ ετησίως. Με βάση αυτά τα συμπεράσματα είχε διαμορφωθεί το 5ετές business plan της επιχείρησης, με την ολοκλήρωση του οποίου θα έπρεπε να έχει καλυφθεί αυτή η διαφορά των 750 εκατ. ευρώ το χρόνο.
Τα δεδομένα λένε ότι σε μεγάλο βαθμό έχει πράγματι καλυφθεί η διαφορά, σε αυτό δε έχει συμβάλλει τα μάλλα η δραματική μείωση στους μισθούς σε συνδυασμό με τη μεγάλη μείωση του αριθμού των υπαλλήλων. Ειδικότερα:

·         Από το 2009 το μισθολογικό κόστος στον Όμιλο ΔΕΗ μειώνεται σταθερά και την περίοδο 2009-2012 μειώθηκε συνολικά κατά 700 εκ. ευρώ, από τα 1,7 δισ. στο 1 δισ. ευρώ.
·         Κατά την ίδια περίοδο η μέση ανά εργαζόμενο μισθολογική δαπάνη μειώθηκε κατά 36%, ο δε μέσος μισθός αντιστοιχεί σήμερα σε συνολικές καθαρές αποδοχές ύψους 1.700 ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση, συμπεριλαμβανόμενων των πάσης φύσης πρόσθετων αποζημιώσεων όπως για υπερωρίες, υπηρεσίες βάρδιας και έκτος έδρας αποζημιώσεις.
·         Παράλληλα υπήρξε σημαντική μείωση του προσωπικού λόγω αποχωρήσεων που δεν αντικαθίστανται, με αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του προσωπικού στα 46 έτη.
Τα αποτελέσματα της επικαιροποιημένης μελέτης της Booz Allen Hamilton αναμένεται να είναι έτοιμα περί το τέλος Μαρτίου.
Διαγωνισμός και από τη ΡΑΕ
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάθεση για την επικαιροποίηση της μελέτης της Booz Allen Hamilton γίνεται σε μια στιγμή που και η ΡΑΕ προχωρά σε κοστολογικό έλεγχο στη ΔΕΗ προκειμένου να έχει καθαρή εικόνα για τα κόστη παραγωγής στους τομείς ορυχείων, παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας καθώς αυτή η καθαρή εικόνα είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των τιμολογίων του ρεύματος. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκήρυξε μάλιστα διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου που θα αναλάβει το έργο.

Όπως επισημαίνεται σχετικά στην προκήρυξη, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στην παραγωγή το 2011 ήταν 75% ενώ στην προμήθεια (μετά τη χρεοκοπία δύο εταιριών το 2012) φθάνει στο 99% της αγοράς. Συνεπώς, η μείωση του κόστους μπορεί να οδηγήσει συνολικά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η κοστολογική αξιολόγηση κάθε επιμέρους δραστηριότητας της ΔΕΗ τόσο εσωτερικά (π.χ. συγκρίνοντας δυο ομοειδείς μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της επιχείρησης) όσο και εξωτερικά (με αντίστοιχες επιχειρήσεις του εξωτερικού). Και τελικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι «οι τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές ηλεκτρισμού αντικατοπτρίζουν τη δομή κόστους μιας αποτελεσματικής αγοράς ενέργειας».

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου