.

EWEA: Παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εισφορά στο τζίρο των ΑΠΕ

Επιστολή προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας, κ. Guenther Oettinger, προκειμένου εκείνος να παρέμβει προς την Ελληνική κυβέρνηση για να αναθεωρήσει το νόμο με τον οποίο επιβλήθηκε η έκτακτη εισφορά 10% στους παραγωγούς ρεύματος από ανεμογεννήτριες, έστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας (EWEA).

Στην επιστολή της, η οποία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, (όχι μόνον διότι πρόκειται για φορέα υψηλού κύρους και επιρροής, αλλά και διότι φέρνει το θέμα της εισφοράς σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο) η EWEA υιοθετεί πλήρως την επιχειρηματολογία των ελληνικών φορέων ΑΠΕ ενημερώνοντας τον Επίτροπο ότι ο νέος φόρος θέτει σε κίνδυνο το μέλλον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και την εκπλήρωση του στόχου του 2020 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα αποτυγχάνει να παράσχει μια διαρθρωτική απάντηση στο ζήτημα του ελλείμματος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι επίσης ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της EWEA κ. Christian Kjaer που υπογράφει την επιστολή, καλεί τον κ.  Oettinger να ασκήσει την επιρροή του για το θέμα και κατά τις επαφές που θα έχει, πέραν της ελληνικής κυβέρνησης, με την Επιτροπή Task Force για την Ελλάδα, το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και τους συναδέλφους του στην Επιτροπή.
Ειδικότερα, η επιστολή την οποία φέρνει στο φως της δημοσιότητας αποκλειστικά το energypress, αναφέρει τα εξής:
«Κύριε Επίτροπε,
Σας γράφω για να εκφράσω τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας σχετικά με τις πρόσφατες αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα. Η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε, προσφάτως, να εισάγει μια εισφορά επί του κύκλου εργασιών της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας.
Η πρόταση αυτή τέθηκε σε ψηφοφορία μαζί με κρίσιμα μέτρα λιτότητας καθιστώντας σχεδόν αδύνατο για τους βουλευτές, πολλοί από τους οποίους μπορεί να είχαν επιφυλάξεις για το σχέδιο, να αντιταχθούν σε αυτό.
Αυτός ο νέος φόρος ανέρχεται στο 10% για τις περισσότερες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών, συμπεριλαμβανομένης της αιολικής ενέργειας. Υπονομεύει την οικονομική βιωσιμότητα των έργων αιολικής ενέργειας (σημερινά και μελλοντικά), καθώς αλλάζει ριζικά τα οικονομικά δεδομένα της χρηματοδότησής τους.
Στόχος είναι η επιβολή του φόρου αυτού να διαρκέσει δύο χρόνια, αλλά ο νόμος επιτρέπει παράταση ενός έτους. Εκτός από την επιβάρυνση που επιβλήθηκε, ο νόμος δημιουργεί ρυθμιστική αβεβαιότητα που καθιστά σχεδόν αδύνατο για τους επενδυτές να υπολογίζουν σε ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τους υπερασπιστές της, η εισφορά έχει να κάνει με το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας που, όπως ισχυρίζονται, προκύπτουν από υπερβολική αποζημίωση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν λίγες αποδείξεις γι αυτό, στην πραγματικότητα, η ελληνική feed-in tariff για τη χερσαία αιολική ενέργεια, στα 89 € ανά MWh, είναι σε αναλογία με τα επίπεδα των άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έλλειμμα είναι μάλλον μια άμεση συνέπεια των διαρθρωτικών αδυναμιών του μηχανισμού χρηματοδότησης του συστήματος στήριξης των ανανεώσιμων πηγών.
Οι παραγωγοί ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζονται από ένα λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί γι αυτό το σκοπό, τον οποίο διαχειρίζεται ο λειτουργός της αγοράς. Αυτός ο λογαριασμός κυρίως τροφοδοτείται από δύο πηγές εσόδων: τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και μια πρόσθετη ειδική εισφορά που καταβάλλεται από τον τελικό καταναλωτή. Η ειδική αυτή εισφορά έχει ως στόχο να καλύψει τη διαφορά μεταξύ του Feed-in tariff και της Οριακής Τιμής Συστήματος.
Ωστόσο, αυτές οι δύο πηγές εσόδων είναι σήμερα ανεπαρκείς για να αποζημιώσουν τους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η Οριακή Τιμή Συστήματος  είναι τεχνητά χαμηλή και δεν αντιπροσωπεύει το πραγματικό κόστος παραγωγής ούτε το αποφευγόμενοι κόστος από τη λειτουργία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Το παράδειγμα του φυσικού αερίου
Για να προστατευθούν από την στρέβλωση της υποχρεωτικής αγοράς, οι παραγωγοί της συμβατικής ενέργειας αμείβονται με capacity payments και ρυθμιζόμενες τιμές πάνω από την Οριακή Τιμή Συστήματος. Το pool και οι επιπλέον μηχανισμοί πληρωμής διαμορφώνουν μια εγγυημένη τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φυσικό αέριο (101,5 € ανά MWh για το πρώτο εξάμηνο του 2012) η οποία εφαρμόζεται σχεδόν όλες τις  ώρες.
Η εγγυημένη τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (και πάνω από 25% υψηλότερη από το feed-in tariff για την αιολική ενέργεια) συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση του μηχανισμού χρηματοδότησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Αυτό το παράδειγμα δείχνει την ανάγκη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των μηχανισμών στήριξης που είναι βιώσιμοι και συμμορφώνονται με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.
Να αναθεωρηθεί ο νόμος
Ο EWEA χαιρετίζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους μηχανισμούς στήριξης. Εν τω μεταξύ σας καλούμε να αντιμετωπίσετε με την ελληνική κυβέρνηση αυτόν τον κακοσχεδιασμένο φόρο, ώστε η νομοθεσία να αναθεωρηθεί. Πράγματι, ο νέος φόρος θέτει σε κίνδυνο το μέλλον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και την εκπλήρωση του στόχου του 2020 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ επίσης αποτυγχάνει να παράσχει μια διαρθρωτική απάντηση στο ζήτημα του ελλείμματος τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο κλάδος της αιολικής ενέργειας είναι μια δοκιμασμένη βιομηχανία εξόδου από την ύφεση και η επένδυση στον τομέα της αιολικής ενέργειας θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένας τρόπος για να αποκατασταθεί η οικονομία στην Ελλάδα. Με ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο που ενθαρρύνει την κατασκευή, την εγκατάσταση και τη λειτουργία των ανεμογεννητριών ο κλάδος έχει οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη από όταν άρχισε η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, και θα συνεχίσει να οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη.
Σε μια εποχή οικονομικής ύφεσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας δεν μπορεί να κατανοήσει πώς μειώνοντας το feed-in tariff για την εγχώρια παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από € 89/MWh σε € 80/MWh (10%), διατηρώντας παράλληλα μια de facto σταθερή τιμή για την ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του εισαγόμενου φυσικού αερίου, η οποία είναι πάνω από 25% υψηλότερη (€ 101.5/MWh), μπορεί ενδεχομένως να συμβάλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Με δεδομένη την αύξηση του μεριδίου των ορυκτών καυσίμων στο ελληνικό μίγμα ενέργειας, μειώνοντας την τιμή των ορυκτών καυσίμων και κάτω από το επίπεδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα έχει πολύ μεγαλύτερο δημοσιονομικό και οικονομικό αποτέλεσμα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της εθνικής βιομηχανίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η εφαρμογή της οδηγίας για την ανανεώσιμη ενέργεια θα πρέπει μάλλον να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για τη βελτίωση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ελλάδα, δημιουργώντας παράλληλα τοπικές πράσινες θέσεις εργασίας που μπορούν να συμβάλουν στην ανάκαμψη.
Πιστεύω ότι συμμερίζεστε αυτή την άποψη και ελπίζω ότι αυτό μπορεί να αντανακλάται σε περαιτέρω επαφές σας με τις ελληνικές αρχές, την Επιτροπή Task Force για την Ελλάδα, το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και τους συναδέλφους σας στην Επιτροπή».

Πηγη: energyress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου