.

Το Σχέδιο Αθηνά για την εκπαίδευση

Το Σχέδιο Αθηνά που προβλέπει ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συγχωνεύεται με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώ τα δύο πολυτεχνικά τμήματά του μεταφέρονται διοικητικά στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου