.

Μείωση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2014-20)

Στις 19 Νοεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. που ανέρχεται σε 960 δισ. ευρώ. Θα διατεθούν, μεταξύ άλλων, 125,6 δισ. ευρώ (+ 37.3%) για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 373,2 δισ. ευρώ (-11.3%) για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και 325,1 δισ. ευρώ (-8.4%) για την ενθάρρυνση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ε.Ε., ο προϋπολογισμός της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2014-20) θα είναι μειωμένος σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο (2007-13). Η μείωση του προϋπολογισμού της Ε.Ε., κατά 40 δισ. ευρώ, θέτει εκ νέου το ερώτημα για το αν θα πρέπει η Ε.Ε. να χρηματοδοτείται από δικούς της πόρους.

 κλικ για πλήρη ανάγνωση...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου