.

Μηχανισμός τιμολόγησης δημοσίων έργων από το ΤΕΕ

Την ίδρυση φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων, νέων επιστημονικών τμημάτων στο πλαίσιο του ΤΕΕ, καθώς κι ενός αξιόπιστου μηχανισμού τιμολόγησης των δημοσίων έργων ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μ. Χρυσοχοΐδης κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον πρόεδρο του ΤEΕ Χ. Σπίρτζη.

Οι αποφάσεις αυτές, ανακοίνωσε ο υπουργός, παίρνουν το δρόμο για υλοποίηση στη Βουλή σε λίγες μέρες, όπου έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο για την «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» με τις συγκεκριμένες διατάξεις.
Ο φορέας πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων στο πλαίσιο του ΤΕΕ έρχεται σε συνέχεια του νόμου 3982/2011, για την αδειοδότηση και πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί κτλ).
Η ίδρυση επιστημονικών τμημάτων στο πλαίσιο του ΤΕΕ έρχεται να καλύψει τους νέους τεχνικούς επιστήμονες, όπως είναι οι πληροφορικάριοι ή οι περιβαλλοντολόγοι οι οποίοι σήμερα δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΤΕΕ, αν δεν έχουν την ιδιότητα του μηχανικού. Στα τμήματα αυτά θα μπορούν να εγγράφουν μέλη επιστήμονες απ' όλες αυτές τις νέες ειδικότητες για να μπορούν να εκφράζονται καταρχήν επιστημονικά και επαγγελματικά, αλλά και να υπάρχει διεπιστημονική σύνδεση μεταξύ των τμημάτων.
Ο μηχανισμός τιμολόγησης των δημοσίων έργων προβλέπεται να λειτουργεί στο πλαίσιο του υπουργείου και του ΤΕΕ με στόχο να δημιουργηθεί ένα σύστημα απαλλαγμένο από τη γραφειοκρατία. “Αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια ένα πρόβλημα σε ότι αφορά την αναθεώρηση των τιμών και την τιμολόγηση των δημοσίων έργων. Δυστυχώς, τα τιμολόγια των δημοσίων έργων είναι αναχρονιστικά, βασίζονται σε υπολογισμούς που αναφέρονται σε χρόνους που δεν έχουν σχέση με τις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις, ούτε με τις επιστημονικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα όλη η διαδικασία κοστολόγησης των έργων να μην είναι επίκαιρη και πολλές φορές να δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο δημόσιο και στους εργολάβους” σημείωσε ο υπουργός.
Παράλληλα, ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, συμφωνήθηκε η δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την τήρηση των μητρώων δημοσίων έργων και η ένταξη του ΤΕΕ ως υπηρεσίας μιας στάσης στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) στο πλαίσιο καταπολέμησης της γραφειοκρατίας.
“Η δυνατότητα ίδρυσης του φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων είναι το κύριο βήμα για τη δημιουργία Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων και συνδέεται με το στόχο που έχει το ΤΕΕ για ενιαίες προδιαγραφές σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Ο φορέας τιμολογίων και τιμών τεχνικών και έργων είναι επίσης ένα καίριο, το πιο σημαντικό βήμα, για ενιαίες προδιαγραφές, προϋπολογισμούς και διαφάνεια στα δημόσια έργα, με στόχο τα δημόσια έργα να μην κοστίζουν παραπάνω από ό,τι πραγματικά πρέπει, αλλά να μην κοστίζουν και λιγότερο καταστρέφοντας το τεχνικό δυναμικό. Να μην προϋπολογίζονται και να τιμολογούνται κατά περίπτωση όπως γίνεται τις τελευταίες δεκαετίες. Και οι δύο φορείς θα λειτουργήσουν από το ΤΕΕ και το υπουργείο” δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΤΕ Χ. Σπίρτζης. Ο στόχος μας είναι να συνεργαστούμε και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, τη ΓΣΕΒΕΕ, τη ΓΣΕΕ, και τις εργοληπτικές οργανώσεις, ώστε κανείς να μην έχει δεσπόζουσα θέση και να διασφαλίζεται η αμεροληψία και η διαφανής λειτουργία των φορέων, συμπλήρωσε.
Παράλληλα τόνισε ότι είναι πολύ σημαντική η υλοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος για την τήρηση των Μητρώων Δημοσίων Έργων από το ΤΕΕ, η οποία συμβάλει σε μία ισχυρή, διαφανή και παραγωγική δημόσια διοίκηση, βοηθώντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες του υπουργείου και ταυτόχρονα μειώνει τα διοικητικά βάρη στον τεχνικό κόσμο, όσο και στις δεκάδες δημόσιες υπηρεσίες. “Αν μετρήσουμε πόσες εργατοώρες χάνονται από τους μελετητές και τους εργολήπτες, για τη συλλογή πιστοποιητικών δημόσιων εγγράφων, φορολογικών ενημεροτήτων και ασφαλιστικών και πόσες εργατοώρες χάνονται από τις δημόσιες υπηρεσίες για την έκδοση και τον έλεγχό τους, πραγματικά είναι ένα μοντέλο που δεν είναι ούτε αναπτυξιακό ούτε παραγωγικό” σημείωσε.

Πηγη: Ελευθεροτυπία

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου