.

ΥΠΕΚΑ: Θέματα που αφορούν τον ΚΕΝΑΚ και την Ενεργειακή Επιθεώρηση

Με το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο θεσμοθετείται ένας νέος ενεργειακός κανονισμός, που δίνει σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθολογική ενεργειακή μελέτη των κτιρίων και που επιτρέπει τη γρήγορη και μη δαπανηρή επιθεώρηση των κτιρίων.
< Ιδιαίτερα, με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010  «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010) προβλέπεται τόσο η δημιουργία σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών που θα διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις, ενώ με το Προεδρικό Διάταγμα 72/2010  «Συγκρότηση, διοικητική – οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)» (ΦΕΚ 132/Α/2010) θεσπίζεται διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
Στην Ελλάδα, όπου ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 1/3 περίπου της παραγόμενης ενέργειας και το κτιριακό απόθεμα είναι από τα πιο ενεργειακά σπάταλα στην Ευρώπη, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης στη θέρμανση, στον κλιματισμό και στο φωτισμό και με τις ρυθμίσεις αυτές επιθυμούμε να ξεκινήσει και στη χώρα μας η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και η αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας.
Ο στόχος εξάλλου, όπως άλλωστε εκφράζεται από τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ), είναι ότι έως τις 31.12.2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. 

 Στατιστικά Στοιχεία Εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), Ιανουάριος 2011-Σεπτέμβριος 2012
Πρόσκληση για χορήγηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή
Δεν υπάρχει καταληκτική προθεσμία.
Η διαδικασία απαιτεί εγγραφή σε Φορέα Εκπαίδευσης και στη συνέχεια υποβολή αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο των Μόνιμων Επιθεωρητών. Διαβάστε τη σχετική Πρόσκληση, το Δελτίο Τύπου, την εγκύκλιο προς τους Φορείς Εκπαίδευσης και χρήσιμες ερωτο-απαντήσεις (01.12.2011)
Τελευταία νέα:
29.3.12: Εγκύκλιος για το ασυμβίβαστο των δημοσίων υπαλλήλων με την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή και του Ελεγκτή Δόμησης...>>
12.1.2012: Εγκύκλιος προς τις Δ.Ο.Υ. για την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου....>>
13.12.2011: Εγκύκλιος για τους φορείς εκπαίδευσης....>>
1.12.2011: Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις...>>
25.7.11: Πρόσκληση προς τους φορείς εκπαίδευσης των ενεργειακών επιθεωρητών...>>
Συχνές Ερωτήσεις για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές
Συχνές Ερωτήσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου