.

Εισήγηση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής [31.10.13]


Παρακάτω δίνεται η παρουσίαση της πορείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2007 – 2013 στην Αρμόδια Επιτροπή των Περιφερειών  (Αθήνα 31/10/2013)
Εισήγηση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής 10.13 by mavromatidis

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου