.

Από Δεκέμβρη η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών

Την έναρξη της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών ανακοίνωσαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης

Το Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων, Έγκρισης και Ελέγχου Πολεοδομικών Αδειών Δόμησης είναι έτοιμο και εντός Δεκεμβρίου θα αρχίσει να λειτουργεί στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, στην συνέχεια στο Δήμο Θεσσαλονικέων και ως το τέλος του πρώτου διμήνου του 2014 σε όλες της Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας.

Μέσα από το ίδιο σύστημα θα μπορεί να γίνεται, δίχως ανθρώπινη παρέμβαση, και ο προσδιορισμός του ελεγκτή δόμησης, ο οποίος ηλεκτρονικά θα υποβάλει τη δική του έκθεση.

Το σύστημα που υλοποίησε το ΤΕΕ στο πλαίσιο του έργου της “Ψηφιακής Ταυτότητας Κτιρίου», εξασφαλίζει και απλοποιεί την διαδικασία για την έκδοση της αδείας και ελέγχου, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται αρχείο για την Ταυτότητα του Κτιρίου.

Είναι το πρώτο μεγάλο βήμα για την αλλαγή στην τομέα της παραγωγής έργων στη χώρα. Είναι ίσως το πιο σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης.

Με το σύστημα επιτυγχάνεται διαφάνεια σε έναν τομέα ο οποίος συστηματικά κατά το παρελθόν έχει διασυρθεί και Εξάλειψη κάθε «ευκαιρίας» για αθέμιτη συναλλαγή μεταξύ πολιτών, μηχανικών και υπηρεσιακών παραγόντων.

Μειώνεται η γραφειοκρατία, η οποία στον συγκεκριμένο τομέα προκαλούσε απίθανες καθυστερήσεις στη νόμιμη οικοδόμηση και, δίχως υπερβολή, σε σημαντικό βαθμό γινόταν η αφορμή της «γέννησης» της αυθαίρετης δόμησης.

Τέλος εξασφαλίζονται τα εργαλεία και τα αξιόπιστα στοιχεία που χρειάζονται η τοπική αυτοδιοίκηση και τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να ασκούν τις αρμοδιότητές τους (σχεδιασμός και εκτέλεση υποδομών, εφαρμογή σχεδίων, έλεγχος δόμησης), να οργανώσουν αποτελεσματικότερα την παραγωγική λειτουργία των υπηρεσιών τους, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη και κάλυψης των ουσιαστικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών

Στόχος του Τ.Ε.Ε. είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου κεντρικού συστήματος αδειοδοτήσεων, στο οποίο έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν όλες οι διαδικασίες και υπηρεσίες, όπως των αδειοδοτήσεων μεταποιητικών δραστηριοτήτων (άδειες λειτουργίας & εγκατάστασης βιομηχανιών και βιοτεχνιών) και της ψηφιοποίησης κεντρικών αρχείων, όπως το αρχείο των Υπηρεσιών Δόμησης.

Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά και μελέτες, σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες πληρότητας, σε ηλεκτρονική μορφή.

Η αίτηση θα εισάγεται σε ροή ελέγχου στην αρμόδια, σύμφωνα με τον γεωγραφικό εντοπισμό, Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα κάνουν τον έλεγχο και τυχόν παρατηρήσεις ηλεκτρονικά και θα γνωστοποιούνται στο μηχανικό σε πραγματικό χρόνο.

Η άδεια θα εκδίδεται μετά την έγκριση όλων των απαιτούμενων σταδίων και την διαπίστωση πληρότητας για τις απαιτούμενες μελέτες, αλλά και την κατάθεση τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών.

Όλη η διαδικασία ελέγχου, το ιστορικό μεταβολών και ο φάκελος θα τηρούνται ηλεκτρονικά και θα είναι διαθέσιμα στον Μηχανικό, στον ιδιοκτήτη, στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και στο ΥΠΕΚΑ.

Στο ίδιο σύστημα έχει ενσωματωθεί η ηλεκτρονική διαδικασία εισαγωγής αιτημάτων για έλεγχο, η τυχαία επιλογή ελέγχων δόμησης και τα αποτελέσματα τους.

Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη (θα λειτουργήσει σε επόμενο στάδιο) για διαβίβαση στοιχείων σε απάντηση αιτημάτων από άλλες, εκτός Υπηρεσιών Δόμησης υπηρεσιών, για την παράλληλη αναζήτηση τυχόν πρόσθετων εγκρίσεων.

Στο σύστημα έχουν πρόσβαση:

Αρμόδιοι μηχανικοί με πλήρη πρόσβαση, οι οποίοι υποβάλλουν τα στοιχεία για τα έργα που έχουν αναλάβει. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, με δυνατότητα ανάγνωσης των φακέλων που αναφέρονται στις δικές τους ιδιοκτησίες. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δόμησης (με βάση την εσωτερική τους ιεραρχία) με πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία των αδειών που ανήκουν γεωγραφικά στη συγκεκριμένη Υπηρεσία Δόμησης, με δικαίωμα παρεμβάσεων, παρατηρήσεων και έκδοσης διοικητικών πράξεων. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα.

Το ΤΕΕ έχει ολοκληρώσει το λογισμικό και απομένει η εγκατάστασή του στον εξοπλισμό για δοκιμαστική λειτουργία μερικών εβδομάδων καθώς και εκπάιδευση των ερμόδιων στελεχών των υπηρεσιών δόμησης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου