.

Νέο Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον

Στις 24 Οκτωβρίου, η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε το 7ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε. για το Περιβάλλον που αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, μέχρι το 2020. Το πρόγραμμα προσδιορίζει 9 θεματικές προτεραιότητες και προτείνει μια σειρά μέτρων που αποβλέπουν στη βιώσιμη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, στη μετάβαση σε μία αποτελεσματική οικονομία με χαμηλή εκπομπή CO2, καθώς και στην προστασία της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

klik για να δειτε την πρόταση σε pdf...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου