.

Έγκριση του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014

Τους επόμενους μήνες, η Επιτροπή θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα έχουν ως απώτερο σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Το 2014, θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και θα εστιάσει την προσοχή της σε 26 θέματα που αποβλέπουν στην ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, στην ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, καθώς και στην περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Επίσης, θα έχει ως βασικό μέλημα να εξασφαλίσει την έγκαιρη λειτουργία των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2014 – 20).

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου