.

ΔΕΗ: Δώστε μας τα 600 εκατ. ευρώ από τις "παλιές" ΥΚΩ για να μειώσουμε τα τιμολόγια

Μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι η μείωση των τιμολογίων για τους πελάτες της χαμηλής τάσης είναι εφικτή μόνο εφόσον επιστραφούν τα περίπου 600 εκατ. ευρώ των οφειλών από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στέλνει η ΔΕΗ. Πρόκειται για την απάντηση που δίνουν αρμόδια στελέχη στις παροτρύνσεις της κυβέρνησης να εξεταστεί μια ευρύτερη μείωση των τιμών του ηλεκτρισμού, πέραν των εκπτώσεων της μέσης τάσης αλλά και της μικρής επιστροφής των παγίων που έκανε η εταιρεία το τελευταίο διάστημα.
Σχετική αναφορά έκανε και ο ίδιος ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μ. Παναγιωτάκης ο οποίος τόνισε ότι τα 93 εκατ. ευρώ που «περίσσεψαν» πέρυσι από τις ΥΚΩ λόγω πτώσης των τιμών του πετρελαίου (το κόστος για ΚΟΤ και ηλεκτροδότηση των νησιών ανήλθε σε 627 εκατ. ευρώ ενώ η ΔΕΗ εισπράττει από τα τέλη ΥΚΩ 720 εκατ. ευρώ) ουσιαστικά καλύπτει ένα μικρό μέρος από τα περίπου 600 εκατ. ευρώ που δεν είχε εισπράξει τα προηγούμενα χρόνια η ΔΕΗ, όταν τα κόστη των ΥΚΩ ήταν μεγαλύτερα ωστόσο τα τέλη παρέμεναν παγωμένα προκειμένου να μην αυξηθούν τα τιμολόγια.

Βεβαίως έχοντας ήδη ανακτήσει το 2015 περί τα 93 εκατ. ευρώ, ποσό που πιθανότατα θα είναι ακόμη μεγαλύτερο το 2016 καθώς το πετρέλαιο θα επηρεάσει ακόμη πιο θετικά περιορίζοντας περισσότερο τα κόστη, είναι πολύ πιθανό να δούμε συντομότερα τις μειώσεις αυτές.

Κάποιες εκτιμήσεις μάλιστα συνέδεαν και τις σημερινές ανακοινώσεις του υπουργείου, με την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ αλλά και με τις διευκολύνσεις που παρέχονται από την εταιρεία για τους πελάτες που βρίσκονται σε δυσκολία.

Πάντως όπως ανέφερε χθες στους αναλυτές ο κ. Παναγιωτάκης, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που παραμένουν σοβαρό πρόβλημα για την εταιρεία ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015, ενώ την ίδια περίοδο περίπου το 15% των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή αλλιώς 380 εκατ. ευρώ βρίσκονταν σε διακανονισμό. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 220 χιλιάδες πελάτες.

Τέλος από τον Οκτώβριο η εταιρεία εφαρμόζει πρόγραμμα αποκοπών ιεραρχώντας τις κινήσεις της με βάση το ύψος, την παλαιότητα αλλά και την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής των πελατών. Από τον Οκτώβριο έχουν πραγματοποιηθεί περί τις 50 χιλιάδες αποκοπές.

Το πρόβλημα των ανεξόφλητων που οδήγησε σε σημαντική αύξηση των επισφαλειών από πελάτες χαμηλής και μέσης τάσης κατά 472 εκατ. ευρώ ήταν και η βασική αιτία για την ζημιογόνο χρήση της ΔΕΗ, αφού σε επίπεδο κόστους η εταιρεία εξοικονόμησε από τις δαπάνες ενεργειακού μείγματος ποσό ρεκόρ ύψους 437,5 εκατ. ευρώ.

energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου