.

Σχέδιο μείωσης του κόστους της ενέργειας για τη βιομηχανία

Τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους και στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται γενικότερα από τη βιομηχανία εξετάζει σοβαρά η κυβέρνηση ως μέτρα άμεσου αποτελέσματος τα οποία πρόκειται να συμπεριληφθούν στο αναπτυξιακό σχέδιο που ήδη εκπονείται και την πολιτική ευθύνη του οποίου έχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Γιάννης Δραγασάκης.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η εκπόνηση του αναπτυξιακού σχεδίου αποτελεί πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης και πρόκειται να ολοκληρωθεί αμέσως μετά τη - διαφαινόμενη - αξιολόγηση του προγράμματος.

Στόχος, όπως επισημαίνουν, είναι να δοθεί αναπτυξιακή προοπτική στη χώρα. Μάλιστα προβλέπεται και η δημιουργία αναπτυξιακού συμβουλίου επικεφαλής του οποίου θα είναι ο υπουργός Οικονομίας κ. Γιώργος Σταθάκης, ενώ ισχυρό λόγο σε θέματα ενέργειας έχει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Πάνος Σκουρλέτης. Ωστόσο έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι υπάρχει σύγκλιση μεταξύ κυβερνητικών και επιχειρηματικών φορέων ιδιαίτερα στο θέμα της μείωσης του κόστους της ενέργειας στη βιομηχανία για να αναβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητά της στην ευρωπαϊκή αγορά. Η βιομηχανία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας μετά τις μεταφορές και την κατοικία, συμμετέχοντας με 19,8% στη συνολική κατανάλωση ενέργειας στη χώρα μας. Και όπως είναι γνωστό, το κόστος της ενέργειας για την ελληνική βιομηχανία είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της Ευρώπης, περίπου 30%-50%.

Εργαλείο διαπραγμάτευσης
Σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν γίνει αποδεκτές από την ομάδα που μελετά το συγκεκριμένο θέμα στο πλαίσιο του βιομηχανικού φόρουμ που λειτουργεί στο υπουργείο Οικονομίας και θεωρούνται άμεσης εφαρμογής, προβλέπεται, εκτός από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και η δυνατότητα εισαγωγής ενέργειας από τις βιομηχανίες.

Ειδικότερα θα επιτραπούν οι διμερείς συμβάσεις μεταξύ παραγωγών και μεγάλων καταναλωτών άμεσα στο μεταβατικό στάδιο ως την τελική κατάργηση της υποχρεωτικής ημερήσιας αγοράς με φυσική παράδοση για ποσότητες ως 15% της συνολικής ενέργειας που διακινείται σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η δυνατότητα ισχύει για όλους τους ευρωπαίους ανταγωνιστές της ελληνικής βιομηχανίας και αποτελεί το βασικό εργαλείο διαπραγμάτευσης πραγματικών ανταγωνιστικών τιμολογίων.

Πρόκειται να μειωθούν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή με εφαρμογή των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών για κρατικές ενισχύσεις των βιομηχανιών έντασης ενέργειας. Για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις που πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας το σχέδιο προσαρμογής που θα υποβάλει το υπουργείο θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόβλεψη σχετικά με την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών 4% και 0,5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των επιχειρήσεων.

Ομοιόμορφη αντιμετώπιση

Επίσης πρόκειται να απαλλαγούν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας συγκεκριμένοι βιομηχανικοί κλάδοι. Οπως επισημαίνεται, ο νόμος 4261/2014 ευθυγράμμισε την εθνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/96 για την ομοιόμορφη φορολογική αντιμετώπιση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας για τη χημική αναγωγή, την ηλεκτρολυτική και τη μεταλλουργική κατεργασία.

Εκκρεμεί όμως η έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τους όρους για τη χορήγηση απαλλαγής και τη διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και θα επεκταθεί η απαλλαγή και στον κλάδο των ορυκτών. Και θα καταργηθεί η διάκριση στο ύψος του συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της μέσης τάσης (5 ευρώ/MWH) και της υψηλής τάσης (2,5 ευρώ/MWH) για βιομηχανική χρήση. Το μέτρο θα αφορά 40 βιομηχανίες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα προβλέπεται η δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία. Οπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, σήμερα είναι δεκαπλάσιος από τον ελάχιστο που προβλέπει η σχετική Οδηγία 2003/96 και από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, ενώ προτείνεται η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες.

Ακόμη στη λίστα των άμεσων μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας περιλαμβάνονται η αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων φυσικού αερίου στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες της ΔΕΠΑ, η ακύρωση των ζητούμενων αυξήσεων ως 50% στα τιμολόγια μεταφοράς αερίου και η δυνατότητα εισαγωγών από βιομηχανίες για την αυτοπρομήθειά τους με εξαίρεση από τις επιβαρύνσεις του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού.

http://www.tovima.gr/

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου