.

Νέα υπηρεσία του ΤΕΕ: «Διεθνής Ενημέρωση», για τη Δικτύωση, την Εξωστρέφεια και την Ανάπτυξη του τεχνικού κόσμου της χώρας


Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη μιας νέας ενημερωτικής και υποστηρικτικής υπηρεσίας με τίτλο «Διεθνής Ενημέρωση».
Συγκεκριμένα μέσα από την ιστοσελίδα http://web.tee.gr/int-news/ στον ιστοχώρο του ΤΕΕ, παρέχεται ελεύθερα σε όλους τους ενδιαφερόμενους αναλυτική πληροφόρηση για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, μέσα από το διεθνές δίκτυο πληροφόρησης του Επιμελητήριου για τα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Παράλληλα, τα μέλη του ΤΕΕ, θα έχουν τη δυνατότητα επιπλέον ενημέρωσης και υποστήριξης για τα θέματα που δημοσιεύονται από την Διεύθυνση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ.
Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
«Το ΤΕΕ αναλαμβάνει μια νέα, σημαντική και επίκαιρη πρωτοβουλία για να παρέχει ενημέρωση στο σύνολο της Ελληνικής αγοράς αλλά και καθοδήγηση στα μέλη του που επιθυμούν να διερευνήσουν τη δραστηριοποίησή τους στο εξωτερικό. Κάνουμε διαθέσιμες σε όλους τις πληροφορίες που συλλέγει το Επιμελητήριο από τις διεθνείς του επαφές. Η εποχή επιτάσσει τον διαμοιρασμό της πληροφορίας και το ΤΕΕ φέρνει στον υπολογιστή του καθενός, οργανωμένα, όσα μπορούν να βοηθήσουν την εξωστρέφεια του τεχνικού κόσμου. Επιπλέον «δένουμε» αυτήν την πληροφόρηση με την υποστήριξη των Μηχανικών που θέλουν να δικτυωθούν και να δραστηριοποιηθούν σε άλλες χώρες. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι δραστήριο μέλος της Διεθνούς Κοινότητας Μηχανικών και αποτελεί Εθνικό Μέλος που εκπροσωπεί την Ελλάδα σε πλήθος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών και με αυτές τις ιδιότητες μπορεί να παρέχει σημαντική συνδρομή σε όποιον ενδιαφέρεται. Πιστεύουμε ότι η εξωστρέφεια των Μηχανικών και των Ελληνικών Τεχνικών Εταιρειών συμβάλλει στην Ανάπτυξη και για αυτό υλοποιεί συνεχώς σχετικές ενημερωτικές και άλλες δράσεις, όπως η σημερινή».
Πιο αναλυτικά, το ΤΕΕ δημιούργησε ειδικό διαδικτυακό ενημερωτικό χώρο (http://web.tee.gr/int-news/) στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΕ, ελεύθερα προσβάσιμο, όπου θα δημοσιεύεται όλη η διεθνής επικαιρότητα που αφορά τον Τεχνικό Κόσμο της Χώρας. Αποδελτιώνονται και δημοσιεύονται πλέον σε μία σελίδα :
  • ανακοινώσεις για την πιθανή δραστηριοποίηση Ελλήνων Μηχανικών και Ελληνικών Τεχνικών Εταιρειών στο εξωτερικό (προκηρύξεις έργων/μελετών, εκθέσεις και συνέδρια, ενημερωτικά σημειώματα που λαμβάνει το ΤΕΕ από τις Πρεσβείες παγκοσμίως και από το Υπουργείο Εξωτερικών κτλ),
  • νέα σχετικά με την επικοινωνία και τη συνεργασία του ΤΕΕ με τα Επιμελητήρια και τους Φορείς Μηχανικών στο εξωτερικό, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με τα Διμερή-Επιμελητήρια στην Ελλάδα.
Η «Διεθνής Ενημέρωση» αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους Έλληνες Μηχανικούς, τις Ελληνικές Τεχνικές Εταιρείες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, που μπορούν πλέον να ενημερώνονται τακτικά σχετικά με τις Χώρες που ξεκινούν ή συνεχίζουν να υλοποιούνται τεχνικά έργα, σχετικά με τις Διεθνείς Εκθέσεις και τα Διεθνή Συνέδρια τεχνικού ενδιαφέροντος που διοργανώνονται στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, σχετικά με τον «παγκόσμιο χάρτη» επενδύσεων και απασχόλησης σε τεχνικό επίπεδο, σχετικά με τις πιθανές επαφές των Ελλήνων Εκπροσώπων του ΤΕΕ στο εξωτερικό, καθώς και με τα αποτελέσματα της συνεργασίας του ΤΕΕ με τους Διεθνείς Οργανισμούς που είναι Μέλος.
Επίσης, ειδικά για τα μέλη του ΤΕΕ, η Διεύθυνση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ παρέχει περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για κάθε θέμα που δημοσιεύεται στη «Διεθνή Ενημέρωση». Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ, μπορούν να επικοινωνούν για λεπτομέρειες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: greok@central.tee.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου