.

ΔΕΗ: Η επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, αποτελεί μονόδρομο και θα συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις προς την κατεύθυνση αυτή

Το θέμα του φετινού εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος: «Η ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος σε νερό και γη», μας φέρνει όλους αντιμέτωπους με το κρίσιμο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης που οι σύγχρονες κοινωνίες αντιμετωπίζουν. Η υπερθέρμανση του πλανήτη, η εξάντληση των φυσικών πόρων, η διαχείριση των αποβλήτων είναι προβλήματα που απαιτούν τη διεθνή συνεργασία, τη συνεννόηση, το διάλογο και την επιστημονική τεκμηρίωση και σχεδιασμό χωρίς επίπλαστα διλήμματα και μακριά από ιδιοτελή ιδιωτικά ή εθνικά συμφέροντα.


Η ΔΕΗ, αναγνωρίζει ότι η επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, αποτελεί μονόδρομο και θα συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις προς την κατεύθυνση αυτή. Για τον λόγο αυτό, έχει πλήρως ενσωματώσει την προστασία του περιβάλλοντος στην επιχειρησιακή της στρατηγική και υπηρετεί με συνέπεια τους στόχους της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας.

Ταυτόχρονα μελετά και προτείνει μέτρα και σχεδιασμό για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και την διατήρηση της δυνατότητας πρόσβασης όλων των πολιτών σε χαμηλού κόστους ηλεκτρική ενέργεια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, εξίσου σημαντικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η μακρόχρονη συμβολή της Επιχείρησης στη προστασία του Περιβάλλοντος συνεχίζεται αδιάκοπα με την περαιτέρω πραγματοποίηση νέων, πολύ σημαντικών ενεργειακών επενδύσεων για παραγωγικό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, όπως επιβάλλει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της ΔΕΗ. Η περιβαλλοντική μας στρατηγική υλοποιείται μέσα από ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με το οποίο, πέραν της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινοτική και την εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, βελτιώνονται συνεχώς οι περιβαλλοντικές μας επιδόσεις και το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Έτσι:

− εκσυγχρονίζουμε το παραγωγικό μας δυναμικό με νέες υπερσύγχρονες μονάδες και βελτιώνουμε την περιβαλλοντική επίδοση των υφισταμένων μονάδων μας,

− αυξάνουμε την παρουσία μας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,

− αποκαθιστούμε περιοχές μετά την εξόρυξη του λιγνίτη, διαμορφώνοντας νέους βιότοπους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις,

− δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην ορθή διαχείριση των αποβλήτων,

− υλοποιούμε δράσεις εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας σε όλους τους πελάτες μας,

− συμβάλλουμε στην συγκέντρωση πολυτίμων αποθεμάτων νερού με τους ταμιευτήρες μας, οι οποίοι πέραν της παραγωγής καθαρής ενέργειας με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και άρδευσης, συντελούν επίσης, στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, με τη δημιουργία νέων οικοσυστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας

Η ολοκληρωμένη στρατηγική που ακολουθείται, αποφέρει συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα σε όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων μας:

− περιορισμό των εκπομπών CO2, με υπερκάλυψη των στόχων μείωσης, που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ηλεκτροπαραγωγή (Ας σημειωθεί ότι, με βάση το 2005, ο Ευρωπαϊκός στόχος μείωσης ρύπων του 43% για το 2030 θα υπερκαλυφθεί, με τις προβλέψεις να αναφέρουν ποσοστό μείωσης της τάξεως του 51%),

− δραστική μείωση εκπομπών συμβατικών ατμοσφαιρικών ρύπων και στερεών-υγρών αποβλήτων,

− εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτικότερη χρήση πρώτων υλών,

− μαζική ανακύκλωση υλικών, αλλά και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού μας, των συνεργατών και των πελατών μας,

− πιστοποίηση των συστημάτων περιβαλλοντολογικής διαχείρισης των σταθμών και ορυχείων κατά ISO 14001.

Στο επόμενο διάστημα η ΔΕΗ, σε αρμονία με την πολιτική διακήρυξη της Ε.Ε για την καθαρή ενέργεια στα νησιά, έχει θέσει στρατηγικό στόχο να καταστεί κινητήριος δύναμη για την βιώσιμη ανάπτυξη στα νησιά, σχεδιάζοντας την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου ενεργειακού δυναμικού τους και την έξυπνη διαχείριση των υποδομών και των πόρων τους, δίνοντας ώθηση σε έναν δυναμικό κλάδο της οικονομίας με τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας για τους νησιωτικούς πληθυσμούς.

Η επέκταση της χρήσης του ηλεκτρισμού στη θέρμανση και ψύξη των κτιρίων καθώς και στις μεταφορές θα είναι ο επόμενος κεντρικός περιβαλλοντικός στόχος εναρμονισμένος με την Ευρωπαϊκή πολιτική της απανθρακοποίησης του συνόλου των παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, που θα χαρακτηρίσει στο μεσοπρόθεσμο διάστημα τις επιχειρηματικές μας δράσεις.

Η Ελλάδα, χώρα ανυπέρβλητης φυσικής ομορφιάς, μπορεί και πρέπει να γίνει πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, με τη ΔΕΗ να διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο, θεωρώντας χρέος της να παραδώσει στις επόμενες γενεές ένα καλύτερο αύριο.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου