.

ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ: Ανοικτή Επιστολή

Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ έχει διαχρονικά σταθερές θέσεις για το εθνικό μείγμα καυσίμου και την απαραίτητη συμμετοχή του λιγνίτη ως καύσιμο βάσης στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας.

 Οι θέσεις αυτές έχουν επεξεργαστεί σε επιστημονικά συνέδρια της ομοσπονδίας, έχουν γίνει αποφάσεις των οργάνων της και έχουν κατατεθεί με κάθε τρόπο στην πολιτεία, η οποία έχει την ευθύνη με παρεμβάσεις της να στηρίξει τον ρόλο του λιγνίτη κατά την εναρμόνιση της χώρας στις διεθνείς συνθήκες.
 Οι αγώνες του συνδικάτου για την συμμετοχή του λιγνίτη και όλων των εθνικών ανανεώσιμων πηγών είναι διαχρονικοί και δεν αμφισβητούνται.
 Οι προσωπικές απόψεις όπως κατατίθεται με κάθε ευκαιρία στον Δημόσιο διάλογο, έχουν τον κίνδυνο να χρησιμοποιούνται πολλαπλώς από τα αντικρουόμενα συμφέροντα στον χώρο της ενέργειας, εκθέτοντας την εικόνα της Ομοσπονδίας.
 Ειδικά αυτήν την περίοδο, που μετά το πρόσφατο Εκλογικό Συνέδριο της, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ δεν έχει ακόμη αναδείξει τα νέα καταστατικά της όργανα και την νέα της ηγεσία.
Καρράς Αντώνης
Πρόεδρος ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου