.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 12.10.2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 12-10-2010 **** ΩΡΑ: 7:30 – 9:45 μ.μ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Κοινή Συνεδρίαση Προέδρων Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε. με τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. την Τετάρτη 6-10-2010 για ενημέρωση και συμμετοχή στον προγραμματισμό δράσης του Τ.Ε.Ε.
β) Αίτηση Σαμουκατσίδη και Σια Ο.Ε. για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων επί συνταχθείσας πραγματογνωμοσύνης.
γ) Επιστολή Τ.Ε.Ε. Εύβοιας προς Αντιπρόεδρο Κυβέρνησης κ. Θεόδωρο Πάγκαλο για τα προβλήματα με τη λειτουργία του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ.
δ) Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Βορειοανατολικού Αιγαίου για εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Εγνατία Οδό Α.Ε.
ε) Επιστολή Τ.Ε.Ε. Ηπείρου για Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στην Ήπειρο.
στ) Επιστολή Τ.Ε.Ε. Βορειοανατολικού Αιγαίου προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. για παρέμβαση για κατάργηση απ’ ευθείας αναθέσεων μελετών οικοδομικών έργων Δήμων.
ζ) Δ.Τ. ΤΕΕ «Έτοιμες οι οδηγίες και το λογισμικό του Τ.Ε.Ε. για την εφαρμογή του ΚΕΝΕΚ»
η) Επιστολή ΤΕΕ Μαγνησίας για την μισθοδοσία υπαλλήλων ΤΕΕ και θέματα αποζημίωσης Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών.
θ) Ψήφισμα Ν.Ε. Τρικάλων ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας για τη στήριξη των συμβασιούχων μηχανικών της Εγνατία Οδός Α.Ε.
ι) Απάντηση του Προέδρου της Δ.Ε. Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ στην επιστολή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ια) Επιστολή ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών στην Ήπειρο.
ιβ) Επιστολή Συλλόγου Διπλ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών για καθυστερήσεις πληρωμών του προγράμματος Θησέας.
ιγ) 1η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Σάββατο 23-10-2010.
ιδ) Απάντηση του Γραφείου Δικαστικού σε ερώτημα του Τμήματός μας για τον πρόχειρο διαγωνισμό του τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου το ΕΡΓΟΝ.
ιε) Επιστολή ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας προς την Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απόδειξη της 10ετούς επαγγελματικής απασχόλησης με βεβαίωση εγγραφής στο ΤΣΜΕΔΕ.
ιστ) Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών για αποστολή στοιχείων προϊσταμένων διευθύνσεων για τη συμμετοχή τους σε υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΚΔΔΑ.

2. Δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ.

3. Ορισμός εκπροσώπου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τη συγκρότηση επιτροπής εισήγησης για ανάθεση του έργου «Κοινή Ε.Ε.Λ. οικισμών Πρωτοχωρίου – Λευκοπηγής και Νέου Κλείτους.

4. Αιτήσεις συναδέλφων Πεκρίδη Γεώργιου και Τσιαμήτρου Δημήτριου για συμμετοχή τους σε Μ.Ε. του Τμήματος.

5. Τροποποίηση απόφασης για τη συγκρότηση Ο.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. «Επιμέλεια Δελτίων Τύπου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και Ενημερωτικών Τευχών ΤΟ ΕΡΓΟΝ».

6. Σύσταση Ο.Ε. για την υποστήριξη λειτουργίας της Ν.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Ν. Καστοριάς.

7. Αγορά φωτοτυπικού για τις ανάγκες λειτουργίας Ν.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Ν. Καστοριάς.

8. Επιστολή μελών Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Βάρκα, Καβελίδη, Ντέλμα για το νέο ασφαλιστικό Νόμο 3863/2010 .

9. Εισήγηση Μ.Ε. Εθνικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη 2η φάση προγραμματικής σύμβασης Ν.Α. Κοζάνης Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για αξιολόγηση του ΕΑΠ Ν. Κοζάνης.

10. Παρακολούθηση διαδικασίας μετεγκαταστάσεων οικισμών περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

11. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου στην Εγνατία Οδό.


Ο Πρόεδρος

Δ. Μαυροματίδης


****ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 7:30 ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου