.

ΔΕΗ: Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Κατηγορίας/Ειδικότητας Τ3/Α (Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr ) οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Προκήρυξης 1/2007 με τους επιτυχόντες της Κατηγορίας/Ειδικότητας Τ3/Α (Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).

Οι εν λόγω οριστικοί πίνακες διαβιβαστήκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στο ΦΕΚ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου