.

Ομιλία Αρθούρου Ζερβού στο Συνέδριο του ECONOMIST «THE GREEN AGENDA AFTER COPENHAGEN»

ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: GREEN BUSINESS: A SUCCESSFUL BUSINESS?

θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για τη σημερινή πρόσκληση που μου δίνει την ευκαιρία ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της μεγαλύτερης ηλεκτροπαραγωγικής εταιρείας της Ελλάδας, να αναφερθώ στις προσπάθειες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού να αναπτύξει δυναμικά την πράσινη επιχειρηματικότητα, στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη ΔΕΗ πιστεύουμε πως η πράσινη επιχειρηματικότητα, εκτός από το ότι θέτει τα αναγκαία θεμέλια για μια βιώσιμη κοινωνία του μέλλοντος, αποτελεί όχημα για την περαιτέρω ανάπτυξης της Επιχείρησης, ενώ παράλληλα αποτελεί κύριο μοχλό ανάπτυξης για την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση.

Η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πλέον μονόδρομος, διασφαλίζοντας ένα καλύτερο περιβάλλον και ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και ασφάλεια εφοδιασμού με λιγότερη εξάρτηση από εξωγενείς και αστάθμητους παράγοντες, όπως είναι η εξέλιξη του κόστους των δικαιωμάτων CO2, οι διακυμάνσεις των τιμών Φ.Α. και πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, μελλοντικοί περιβαλλοντικοί περιορισμοί, κλπ .

Οι ΑΠΕ, είναι ανεξάντλητες και με σταθερό κόστος, καθώς δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις του κόστους καυσίμων, ενώ, αναφορικά με την τιμολόγησή τους, οι ΑΠΕ μεσοπρόθεσμα θα μειώσουν το κόστος της κιλοβατώρας, με ένα κόστος παραγωγής που μπορούμε με βεβαιότητα να το γνωρίζουμε από σήμερα και τουλάχιστον για τα επόμενα 20 χρόνια.

Επιπλέον, είναι σαφές ότι το κόστος των τεχνολογιών ΑΠΕ μειώνεται ραγδαία με την επέκταση της χρήσης τους και συνεπώς με τη μαζική παραγωγή τους. Ορισμένες τεχνολογίες είναι ήδη ανταγωνιστικές και προβλέπεται ότι θα συμβεί το ίδιο και με πολλές από τις υπόλοιπες νέες τεχνολογίες.

Επιπλέον, σε ένα περιβάλλον με σταθερό και ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο, φαίνεται ότι οι επενδύσεις σε ΑΠΕ κερδίζουν το έδαφος, και χρηματοδοτούνται ευκολότερα, καθώς οι αστάθμητοι παράγοντες στην πιστοληπτική αξιολόγηση των επενδύσεων από τράπεζες και επενδυτές ελαχιστοποιούνται.

Πριν όμως αναφερθώ στο πλάνο της Επιχείρησης που αφορά στην πράσινη επιχειρηματικότητα, θα ήθελα να επισημάνω κάποιες βασικές προϋποθέσεις που, κατά τη γνώμη μου, θα κάνουν εφικτή μία επιτυχημένη υλοποίηση των εθνικών στόχων με απόλυτα μετρήσιμα οικονομικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Στο πρίσμα αυτό, θεωρώ ότι είναι, λοιπόν, απαραίτητη:

Μία στοχευμένη και αποτελεσματική επικοινωνία, που θα επιτρέπει την πρόσβαση όλων στις αναγκαίες πληροφορίες και ερεθίσματα προκειμένου να υιοθετηθεί μία αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου σκέψης, η οποία θα διέπει την καθημερινότητα μας, τόσο στον επαγγελματικό χώρο όσο και στην ιδιωτική μας ζωή. Αυτή η επικοινωνία πρέπει να έχει το όραμα και τη στρατηγική που θα εμπνεύσει και θα καθοδηγήσει τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις προς την εξοικονόμηση και τις πράσινες λύσεις και επενδύσεις.
Είναι επίσης απαραίτητη η θέσπιση ενός μηχανισμού καταγραφής των προγραμματισμένων δράσεων, καθώς και του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης για σωστό προγραμματισμό και έγκαιρη αναγνώριση τυχόν αδυναμιών.
Απόλυτα αναγκαία είναι, επίσης, η παροχή συγκεκριμένων κινήτρων για την προώθηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και λύσεων που προάγουν την περιβαλλοντική έρευνα και καινοτομία, ενώ οι πρωτοπόροι πρέπει να αναγνωρίζονται και να επιβραβεύονται, ειδικά σε ότι αφορά πιλοτικά προγράμματα και επενδύσεις που οδηγούν όχι μόνο στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα αλλά και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.
Τέλος είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όλων των φορέων και των οργανισμών - όπως πανεπιστήμια, επιμελητήρια, τοπικοί φορείς, ΜΚΟ, αλλά και των επενδυτών και πιστωτικών ιδρυμάτων που θα στηρίξουν οικονομικά τις επενδυτικές πρωτοβουλίες για την καινοτομία στο περιβάλλον. Σε αυτή τη συνεργασία, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και τους νέους, διότι είναι αυτοί που θα φέρουν την αλλαγή στον τρόπο σκέψης και θα δημιουργήσουν τις καινοτόμες ιδέες, προσπάθεια που είναι σημαντικό να ξεκινήσει δυναμικά από τα πανεπιστήμια και να στηριχθεί από τους φορείς της αγοράς και τις επιχειρήσεις. Σε μια τέτοια προσπάθεια, για την στήριξη της γνώσης και της πανεπιστημιακής εξειδίκευσης προς την περιβαλλοντική καινοτομία, η ΔΕΗ θέλει να δηλώσει σήμερα ότι είναι παρόν.
Επιστρέφοντας τώρα στο πρόγραμμα της ΔΕΗ για την πράσινη επιχειρηματικότητα, νομίζω ότι έχουμε τον τελευταίο καιρό επικοινωνήσει ξεκάθαρα την στρατηγική μας, η οποία διαμορφώνεται στους παρακάτω βασικούς άξονες

Απόσυρση παλαιών μονάδων. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2010, η ΔΕΗ απέσυρε τη μονάδα Πτολεμαϊδα Ι, 70 MW, ενώ σχεδιάζει να αποσύρει μέχρι το 2015 άλλες 3 λιγνιτικές μονάδες στην Πτολεμαϊδα (ΙΙ, ΙΙΙ και IV) και 2 λιγνιτικές μονάδες στη Μεγαλόπολη (Ι και ΙΙ), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 870 MW. Επίσης, στα σχέδια περιβαλλοντικής απόσυρσης της Επιχείρησης για την επόμενη πενταετία εντάσσονται και οι παλαιοί πετρελαϊκοί σταθμοί στο διασυνδεδεμένο δίκτυο (Λαύριο και Αλιβέρι), μαζί με παλαιούς σταθμούς χαμηλής απόδοσης φυσικού αερίου (Λαύριο και Άγιος Γεώργιος) με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1.280 MW περίπου.
Παράλληλα, πραγματοποιούμε επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων από τους θερμικούς σταθμούς με πρόγραμμα αντικατάστασης, αναβάθμισης και προσθήκης νέων ηλεκτροστατικών φίλτρων (Η/Φ) υπερσύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού βαθμού απόδοσης.
Ταυτόχρονα, προχωρούμε στην αντικατάσταση των παλαιών και ρυπογόνων μονάδων χαμηλής απόδοσης, με νέες σύγχρονης τεχνολογίας, στις οποίες θα εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενώ θα διασφαλίζονται στο ακέραιο οι θέσεις εργασίας. Τέτοιες είναι οι μονάδες φυσικού αερίου στο Αλιβέρι (417 MW) και στη Μεγαλόπολη (811 MW), οι οποίες είναι σήμερα υπό υλοποίηση με συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος επένδυσης 750 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχουμε προκηρύξει το διαγωνισμό για την νέα λιγνιτική μονάδα της Πτολεμαιδας (ισχύος 550- 660 MW), συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους 1,3 δισ. ευρώ.
Δεν πρέπει να παραλείψω να αναφέρω επίσης τις επενδύσεις της ΔΕΗ σε νέους μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, συνολικής ισχύος που σχεδόν φτάνει τα 350 MW, καθώς και την κατασκευή ενός νέου αντλιοταμιευτικού σταθμού καθαρής ισχύος 864 MW.
Επιπρόσθετα, όπως γνωρίζετε, στη ΔΕΗ δίνουμε πλέον σήμερα πολύ μεγάλη έμφαση στην υλοποίηση επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, με στόχο την υλοποίηση μέχρι το 2015 ενός επενδυτικού σχεδίου που θα ξεπεράσει τα € 2 δισ., με την προσθήκη περίπου 1.200 νέων MW ΑΠΕ, καθιστώντας τον όμιλο της ΔΕΗ πρωταγωνιστή και σε αυτόν τον τομέα της ενέργειας στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2009, η θυγατρική μας ''ΔΕΗ Ανανεώσιμες'' έθεσε σε λειτουργία ένα από τα μεγαλύτερα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα, στη Βοιωτία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 38 MW σε συνεργασία με την EDF Energies Nouvelles, ενώ το 2010 προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για ένα από τα μεγαλύτερα Φ/Β πάρκα στον κόσμο, εγκατεστημένης ισχύος 50 MW, στη Μεγαλόπολη. Παράλληλα βρισκόμαστε στη διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού εταίρου για ανάπτυξη Φ/Β μεγάλης ισχύος περίπου 200MW στη περιοχή της Κοζάνης.

Σας θυμίζω, επίσης, την πρόσφατη συμφωνία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ και EDF Energies Nouvelles, για την από κοινού ανάπτυξη πρωτοπόρων μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην Ελλάδα.

Ακόμη, θα ήθελα να αναφέρω το δυναμικό ρόλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην υλοποίηση Υβριδικών Έργων, όπως είναι τα έργα της Ικαρίας και το σχεδιαζόμενο υβριδικό της Γαύδου, καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογιών γεωθερμίας και βιομάζας. Ενδεικτικά επισημαίνω ότι, το έργο της Ικαρίας, που είναι ένα από τα πιο πρωτοπόρα υβριδικά έργα στην Ευρώπη, αποτελείται από ένα αιολικό πάρκο 2,7 MW, ένα υδροηλεκτρικό σταθμό 1 MW και από ένα σύστημα αντλησιοταμίευσης. Στόχος είναι η παροχή εγγυημένης ηλεκτρικής ισχύος στο δίκτυο του νησιού και αποτελεί ένα φιλόδοξο έργο, το οποίο δεν γίνεται μόνο με καθαρά οικονομικά κριτήρια, αλλά λαμβάνει υπόψη του και την ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Ταυτόχρονα, καθώς θα ενισχύεται και θα επιταχύνεται η γρήγορη διείσδυση των ΑΠΕ, λόγω των τεχνικών και άλλων ιδιαιτεροτήτων τους, θα απαιτηθούν από την αγορά νέα ενεργειακά προϊόντα, όπως, για παράδειγμα, αυξημένες επικουρικές υπηρεσίες για την εξισορρόπηση του συστήματος σε ημερήσια και εποχική βάση. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να κοστολογηθούν και να αμειφθούν ικανοποιητικά, ενώ ταυτόχρονα θα απαιτηθούν και μεγάλες επενδύσεις σε έργα υποδομής του συστήματος μεταφοράς. Η ΔΕΗ σχεδιάζει να έχει καθοριστικό ρόλο και σε αυτόν τον τομέα.

Εκτός όμως από τις μεγάλες επενδύσεις που η ΔΕΗ στοχεύει να υλοποιήσει πάνω στη γραμμή της πράσινης επιχειρηματικότητας, είναι άκρως απαραίτητο, όπως ανέφερα και στην αρχή της ομιλίας μου, η δημιουργία μιας νέας "πράσινης" κουλτούρας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΔΕΗ προτίθεται να εντάξει στο πλαίσιο του Πενταετούς Επιχειρησιακού της Σχεδίου, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης που θα θέτει σε νέες βάσεις την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών για το περιβάλλον και την κοινωνία, όχι μόνο στις περιοχές στις οποίες η επιχείρηση δραστηριοποιείται αλλά και στο ευρύτερο εθνικό πλαίσιο.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε σημαντικά τον κοινωνικό μας ρόλο και να καταστούμε μία από τις πιο κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιχειρήσεις ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, θα αναφέρω ένα από τα παραδείγματα: η ΔΕΗ σε συνεργασία με διάφορους Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις έχει προχωρήσει στην υλοποίηση σειράς επενδύσεων για την παροχή ενέργειας με τη μορφή θερμού νερού για την τηλεθέρμανση πόλεων από επτά (7) Μονάδες παραγωγής, στο πλαίσιο της προσπάθειας διασφάλισης ενός διαρκούς τρόπου θέρμανσης των κατοικιών των πόλεων, χωρίς επιπλέον αστική ρύπανση του περιβάλλοντος. Από την εποχή που ξεκίνησε η εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος τηλεθέρμανσης, με παράλληλη αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου κεντρικής θέρμανσης, καθώς και άλλων θερμαντικών μέσων, η ποιότητα της ατμόσφαιράς στις πόλεις αυτές βελτιώθηκε δραστικότατα σε ότι αφορά τους συμβατικούς ρύπους, δηλαδή διοξειδίου του θείου, οξειδίου του αζώτου και μικροσωματιδίων.

Κυρίες και κύριοι:
Στη ΔΕΗ, τη μεγαλύτερη ηλεκτροπαραγωγό δύναμη στην Ελλάδα, προχωράμε με έναν ενεργειακό σχεδιασμό που χαρακτηρίζεται από την ομαλή μετάβαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - που είναι ανεξάντλητες και με σταθερό κόστος - και τη δημιουργία μιας οικονομίας πραγματικού χαμηλού άνθρακα για την χώρα.

Ο σχεδιασμός αυτός θα ισχυροποιήσει τη θέση της ΔΕΗ σε μία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που αλλάζει, με επενδύσεις που είναι οικονομικά αποδοτικές και βιώσιμες.

Όμως, η αναπτυξιακή μας πορεία και οι επενδυτικές επιλογές θέλουμε να συνδυασθούν με μία στρατηγική στήριξης της απασχόλησης, μέσα από την εξειδίκευση στην εργασία και τη στήριξη νέων και καινοτόμων περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνεργασία και με τις τοπικές κοινωνίες και τους νέους ανθρώπους.


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου