.

Αναζήτηση στρατηγικού έργου για το Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην Κοζάνη

Από την ομιλία του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. Καθηγητή Αρθούρου Ζερβού στο Συνέδριο του ECONOMIST «THE GREEN AGENDA AFTER COPENHAGEN»:
"Επιπρόσθετα, όπως γνωρίζετε, στη ΔΕΗ δίνουμε πλέον σήμερα πολύ μεγάλη έμφαση στην υλοποίηση επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, με στόχο την υλοποίηση μέχρι το 2015 ενός επενδυτικού σχεδίου που θα ξεπεράσει τα € 2 δισ., με την προσθήκη περίπου 1.200 νέων MW ΑΠΕ, καθιστώντας τον όμιλο της ΔΕΗ πρωταγωνιστή και σε αυτόν τον τομέα της ενέργειας στη χώρα μας.
Στο πλαίσιο αυτό, το 2009, η θυγατρική μας ''ΔΕΗ Ανανεώσιμες'' έθεσε σε λειτουργία ένα από τα μεγαλύτερα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα, στη Βοιωτία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 38 MW σε συνεργασία με την EDF Energies Nouvelles, ενώ το 2010 προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για ένα από τα μεγαλύτερα Φ/Β πάρκα στον κόσμο, εγκατεστημένης ισχύος 50 MW, στη Μεγαλόπολη. Παράλληλα βρισκόμαστε στη διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού εταίρου για ανάπτυξη Φ/Β μεγάλης ισχύος περίπου 200MW στη περιοχή της Κοζάνης."

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου