.

ΔΕΗ: Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων των Κατηγοριών/Ειδικοτήτων Τ4/Γ ( Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού)

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr ) οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Προκήρυξης 1/2007 με τους επιτυχόντες της Κατηγορίας/Ειδικότητας των Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τ4/Γ).
Οι εν λόγω οριστικοί πίνακες έχουν ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στο ΦΕΚ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου