.

ΥΠΕΚΑ:Τα νέα τιμολόγια μέσης και χαμηλής τάσης της ΔΕΗ

Τα νέα τιμολόγια μέσης και χαμηλής τάσης της ΔΕΗ που ανακοινώνονται σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαφοροποιούνται τόσο ως προς τη δομή όσο και ως προς τις τιμές σε σχέση με τα σημερινά. Το πλήθος των τιμολογίων μέσης και χαμηλής τάσης μειώνεται σε 9. Ειδικά τιμολόγια (όπως πολυτέκνων, Κοινωνικό κλπ) δεν μεταβάλλονται.

Με τα νέα τιμολόγια αίρεται μία χρόνια στρέβλωση, η οποία συσσώρευσε πολλαπλά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, όπως:
· Σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ κατηγοριών πελατών: Πελάτες που δεν ανήκαν σε καμία περίπτωση στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών (π.χ. εξοχικά σπίτια, εύπορα άτομα που μένουν μόνα τους, κλπ) επωφελούνταν άδικα από τις χαμηλές τιμές, επιβαρύνοντας με υψηλές τιμές άλλες κατηγορίες πελατών (π.χ. κοινόχρηστα πολυκατοικιών, εμπορικά καταστήματα, κλπ) και έτσι έμμεσα όλη την κοινωνία.
· Προβλήματα στην ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας: Τα τιμολόγια προμήθειας δεν αντανακλούσαν συνολικά το πραγματικό κόστος προμήθειας των πελατών με ηλεκτρική ενέργεια, αυξάνοντας έτσι τον επιχειρηματικό κίνδυνο και την αβεβαιότητα των επενδύσεων σε νέο παραγωγικό δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής. Παράλληλα, οι στρεβλώσεις στις τιμές οδηγούσαν σε προβλήματα και εμπόδια στην είσοδο νέων προμηθευτών και στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αφού δημιουργούσαν κίνητρα και ευκαιρίες για καταστρατήγηση των όρων των τιμολογίων σε βάρος του καταναλωτή.
· Μη ορθολογική χρήση της ενέργειας: Κάποια από τα υφιστάμενα τιμολόγια ήταν πολύ χαμηλά και κάτω του πραγματικού τους κόστους, πράγμα που οδηγούσε σε σπατάλη ενέργειας και σε αναβολή ή ματαίωση αναγκαίων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Τα νέα τιμολόγια εισαγάγουν κίνητρα για την ορθολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ρύθμιση των τιμολογίων της ΔΕΗ στην ορθή οικονομική τους βάση αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά, δίνοντας κίνητρα για ορθολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και οδηγώντας στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής, επιφέρει δε αυξήσεις σε κάποια τιμολόγια και μειώσεις σε άλλα.

Υπάρχει, όμως, ανάγκη και αποτελεί κύρια προτεραιότητα της πολιτικής μας, η προστασία από τις όποιες αυξήσεις, των καταναλωτών εκείνων (οικιακών και επιχειρήσεων) που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση που υφίσταται σήμερα η χώρα μας. Επιπλέον θα πρέπει να ικανοποιηθούν και οι απαιτήσεις της γενικότερης προσπάθειας που καταβάλλει η Ελλάδα για να πετύχει τους μακροχρόνιους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς της στόχους.

Για τους λόγους αυτούς, με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, η πολιτεία έρχεται να :
· Αναδιαρθρώσει τις λοιπές χρεώσεις των τιμολογίων (υπηρεσίες κοινής ωφελείας, τέλος ΑΠΕ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης) κατά τρόπο τέτοιο ώστε να προωθούνται οι στόχοι για εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας, αλλά και για την προστασία οικιακών καταναλωτών και επιχειρήσεων από μεγάλες αυξήσεις.
· Περιορίσει το έσοδο της ΔΕΗ και να μειώσει έτσι κατά περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ τη συνολική επιβάρυνση των καταναλωτών.
Έχει άλλωστε ήδη λάβει μέριμνα για την προστασία των ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων καταναλωτών, με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο που τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή με Απόφαση του ΥΠΕΚΑ (παρέχεται σε αυτούς τιμολόγιο το οποίο όχι μόνο δεν περιλαμβάνει αυξήσεις, αλλά αντίθετα μειώσεις κατά 10% και 20% σε σχέση με το ισχύον σήμερα οικιακό τιμολόγιο). Με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προστατεύονται καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα, τρίτεκνοι, άνεργοι και ΑμΕΑ.

Οι σημαντικότερες άμεσες επιπτώσεις στους υπόλοιπους καταναλωτές από τις παρεμβάσεις αυτές, εκτιμώνται ως εξής:

· Περίπου 1,2 εκατομμύρια οικιακοί πελάτες θα έχουν μείωση έως και 20% μέσω του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολόγιου.
· Ο συνολικός λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας για σχεδόν 1 εκατομμύριο μικρές επιχειρήσεις, που πλήττονται σημαντικά από την οικονομική κρίση, θα έχει μειώσεις της τάξης του 5-18%.
· Ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας για κοινόχρηστη χρήση σε πολυκατοικίες εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 7%.
· Οι αυξήσεις για τους οικιακούς καταναλωτές με μικρές καταναλώσεις, οι οποίοι όμως δεν ανήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών, και αφορούν κυρίως κλειστά σπίτια, εξοχικά, εύπορα άτομα που μένουν μόνα τους, κλπ (καταναλωτές δηλαδή που λανθασμένα επωφελούνται σήμερα από την σταυροειδή επιδότηση), θα ισοδυναμούν με μια μέγιστη ετήσια επιβάρυνση της τάξης των 30€, ή περίπου 2,5€ το μήνα.
· Η συνολική επιβάρυνση για μια μέση οικογένεια εκτιμάται στα 1-2€ το μήνα.
· Ο συνολικός λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας για περίπου 0,5 εκατ. οικογένειες θα μειωθεί.
· Παρά την αύξηση στις τιμές ηλεκτρισμού για αγροτική χρήση, οι τιμές αυτές θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, οι νέες τιμές θα λειτουργούν ως κίνητρο για ορθολογική χρήση της ενέργειας.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι μέσες μεταβολές των τελικών συνολικών τιμών των σημαντικότερων τιμολογίων, σε σχέση με τις αντίστοιχες σημερινές, που εκτιμάται ότι θα προκύψουν από τις αναπροσαρμογές και θα ισχύσουν από 1/1/2011 (δεν περιλαμβάνονται οι χρεώσεις για δημοτικά τέλη και ΕΡΤ).

Με τις αλλαγές αυτές, που υλοποιούνται με αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι τέλους του έτους, δημιουργείται για πρώτη φορά, ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο πλαίσιο εξορθολογισμού των συνολικών χρεώσεων των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Τίθενται οι βάσεις για την άρση των στρεβλώσεων στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας παράλληλα ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας για εκείνους τους οικιακούς καταναλωτές και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται ιδιαίτερα από τις σημερινές οικονομικές συνθήκες.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου