.

ΙΕΝΕ: Παράταση Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών για το 15ο Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010»

H Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 15ου Εθνικού Συνεδρίου Ενέργειας, «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010», που οργανώνει το ΙΕΝΕ στις 22-23 Νοεμβρίου 2010, στην Αθήνα ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι δίδεται παράταση ως τις 11 Οκτωβρίου 2010 για την υποβολή των περιλήψεων (abstracts) για εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο. Το ειδικό θέμα των συνεδριών όπου θα παρουσιαστούν οι εργασίες έχει ορισθεί ως ο «Οδικός Χάρτης προς το 2020: Κρίσιμες Επενδύσεις και Τεχνολογίες».

Η παράταση δίνεται μετά από πληθώρα αιτημάτων από ερευνητές, μελετητές μεταπτυχιακούς φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ανάπτυξης και εφαρμογής ενεργειακών τεχνολογιών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής τους στο Συνέδριο.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την περίληψη, εκτάσεως μέχρι 300 λέξεις στο Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στη διεύθυνση: info@iene.gr. Στην κάθε περίληψη που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά ο τίτλος της εργασίας, το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και αναγραφή του Οργανισμού ή της εταιρείας που απασχολείται ο (οι) συγγραφέας (είς).

Η επιλογή των εργασιών που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο θα γίνει από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΙΕΝΕ και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους συγγραφείς μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2010. Ακολούθως, οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν στο ΙΕΝΕ το αργότερο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2010.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επισκεφθείτε τον διαδικτυακό χώρο του ΙΕΝΕ (www.iene.gr) ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στα 210-3628457, 3640278.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου