.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 19.10.2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 19-10-2010 ΩΡΑ: 8:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Ορίστηκε στις 21-10-2010 η δικάσιμος για την ακύρωση της απόφασης του Ν.Σ. Καστοριάς για τον οργανισμό στην οποία παρεμβαίνει το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
β) Συνάντηση Προέδρων Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ την Παρασκευή 22-10-2010.
γ) Επιστολή ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προς ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Υπογραφή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων».
δ) Δ.Τ. Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Πρόεδρος ο συν. Στέλιος Αμαραντίδης.
ε) Δ.Τ. Αυτοδιοικητικής Κίνησης Κοζάνης «Δήμος Κοζάνης Τόπος να ζεις» Συγκλίσεις και διάθεση συνεργασίας στη συνάντηση της Αυτοδιοικητικής Κίνησης με το ΤΕΕ/ΤΔΜ.
στ) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης για μισθοδοσία υπαλλήλων Π.Τ. ΤΕΕ και αποζημιώσεις των Συλλογικών Οργάνων του ΤΕΕ.
ζ) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης για ενημέρωση των Μηχανικών – μελών μας για τις εξελίξεις στο Ασφαλιστικό των Μηχανικών.
η) Έγκριση ετήσιας έκθεσης 2008 του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2000-2006 με τη διαδικασία της γραπτής γνώμης.
θ) Επιστολή Προϊσταμένου Δ/νσης Υπουργείου Εσωτερικών για την έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με 87 ελεγκτές ιατρούς με 7 ελεγκτές φαρμακοποιούς.
ι) Ανακοίνωση Συλλόγου Εργαζομένων της Εγνατία Οδός Α.Ε. «Τα δημόσια έργα δεν ανήκουν εξ’ ορισμού σε κανέναν»
ια)Επιστολή Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Εγνατία Οδό Α.Ε.
ιβ)Επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ.
ιγ) Διοργάνωση φοροτεχνικού σεμιναρίου στο ΤΕΕ/ΤΔΜ.
ιδ) Επιστολή Αρκτούρου για διοργάνωση πανευρωπαϊκού συνεδρίου στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2011.

2. Ενημέρωση – επόμενες ενέργειες για τις ενεργειακές μελέτες.

3. Επιστολή μελών Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Βάρκα, Καβελίδη, Ντέλμα για το νέο ασφαλιστικό Νόμο 3863/2010 .

4. Εισήγηση Μ.Ε. Εθνικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη 2η φάση προγραμματικής σύμβασης Ν.Α. Κοζάνης Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για αξιολόγηση του ΕΑΠ Ν. Κοζάνης.

5. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοσίου στην Εγνατία Οδό.

6. Επιστολή ΙΓΜΕ σε απάντηση της επιστολής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την ανάγκη συναξιολόγησης των μελετών των διαφορετικών φορέων για το ρήγμα της Μαυροπηγής.

7. Παρακολούθηση διαδικασίας μετεγκαταστάσεων οικισμών περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

8. Πρόταση εταιριών Civiltech και 4Μ για συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα τον καινούριο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).


Ο Πρόεδρος
Δ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου