.

Εργατική αλληλεγγύη: ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Αγώνας για ολοκληρωμένη και απρόσκοπτη λειτουργία των Πολυιατρείων

Προχωρήσαμε σήμερα στην κατάληψη του ΠΕΚΑ Πτολεμαίδας σαν έσχατο μέτρο κλιμά-κωσης του αγώνα, που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό το Συνδικάτο μας, ενάντια στην υποβάθμιση και διάλυση των Πολυιατρείων της ΔΕΗ σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα.
Όλο το προηγούμενο διάστημα αναδείξαμε μαζί με τους εργαζόμενους του χώρου τα οξυ-μένα προβλήματα του Ασφαλιστικού, τα κοινοποιήσαμε μαζί με τις προτάσεις μας στους υπευθύνους του ΤΑΥΤΕΚΩ και των ΠΕΚΑ, καθώς και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της περιοχής, στείλαμε επιστολές στους υπουργούς, τους υπεύθυνους της ΔΕΗ, τους εκ-προσώπους των εργαζομένων, στη ΓΕΝΟΠ και τα Εργατικά Κέντρα της περιοχής αλλά κανένας δεν φάνηκε να ευαισθητοποιείται και να πάρει θέση.

Η σημερινή κατάσταση παρουσιάζει εικόνα διάλυσης:
1. Λείπουν πάρα πολλοί γιατροί λόγο μη ανανέωσης συμβάσεων.
2. Κλειστά παραμένουν από τις αρχές του χρόνου τα αιματολογικά εργαστήρια σε Κο-ζάνη και Πτολεμαΐδα.
3. Σταμάτησε ο προληπτικός έλεγχος των εργαζομένων.
4. Αναγκάζονται οι εργαζόμενοι να κάνουν εξετάσεις σπιρομέτρησης σε ιδιωτικά εργα-στήρια με τεράστιο κόστος γιατί παρότι έχουμε πνευμονολόγους και μηχανήματα δεν υπάρχουν φίλτρα τα οποία σημειωτέον είναι μηδαμινής αξίας.
5. Με όλα αυτά ταλαιπωρούν τους εργαζόμενους και «φεσώνουν» το ταμείο μας (που αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα) με εκατομμύρια που πάνε σε για-τρούς και ιδιωτικά εργαστήρια ενώ θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Δε ανεχόμαστε άλλο αυτή την κατάσταση! Εξαντλήσαμε όλα τα όρια του διαλόγου αλλά οι αρμόδιοι μας εμπαίζουν. Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν 10.000 εργαζόμενοι, συ-νταξιούχοι και οι οικογένειές τους από πέντε γιατρούς όλους κι όλους. Είμαστε εργαζόμενοι με μεγάλο μέσο όριο ηλικίας που δουλεύουμε χρόνια τώρα σε βαριές και ανθυγιεινές ερ-γασίες και θέλουμε να έχουμε μια αξιοπρεπή υγειονομική περίθαλψη!
Απαιτούμε:
 Άμεση στελέχωση με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων στα Πολυιατρεία Κοζάνης και Πτολεμαΐδας.
 Επαναλειτουργία των μικροβιολογικών εργαστηρίων με πρόσληψη του απαραίτητου ιατρικού προσωπικού αλλά και την έγκαιρη παραγγελία αντιδραστηρίων και α-ναλώσιμων υλικών. Αγορά φίλτρων σπιρομέτρησης
 Επαναφορά του Προληπτικού Ελέγχου των εργαζομένων.
Σπάσιμο της διαπλοκής με τα συμφέροντα
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας.

Πτολεμαΐδα 4/10/2010 Το γραφείο τύπου

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου