.

Ομιλία του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρου Ζερβού στο 34ο συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ_ΚΗΕ

Παρακάτω το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρου Ζερβού στο 34ο συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ_ΚΗΕ
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2010, 1600μμ(Imperial Athens)

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι, για ακόμη μια φορά ανάμεσα σας,
εδώ στο 34ο έκτακτο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ στο οποίο καλείστε να
πάρετε κρίσιμες αποφάσεις αναφορικά με το μέλλον της ΔΕΗ. Η
σημερινή διαδικασία μου δίνει την ευκαιρία να σας ενημερώσω,
όπως άλλωστε είναι υποχρέωση της Διοίκησης, για θέματα τα
οποία μας απασχολούν αλλά και για τους στόχους που έχουμε
θέσει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα για την
Επιχείρηση.
Εδώ και 10 μήνες που βρίσκομαι στο τιμόνι της Επιχείρησης οι
προκλήσεις που μαζί αντιμετωπίζουμε είναι τεράστιες. Για πρώτη
φορά στην ιστορία της ΔΕΗ, Διοίκηση και εργαζόμενοι καλούνται
να πάρουν τόσο σημαντικές και δύσκολες αποφάσεις σε ένα
περιβάλλον γενικότερα αρνητικό, τόσο εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης όσο και σε επίπεδο αντίληψης της κοινής γνώμης για τον
ρόλο των ΔΕΚΟ στη χώρα μας.
Η ΔΕΗ οφείλει να ανταπεξέλθει στις μεγάλες προκλήσεις που
δημιουργούνται από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας. Είναι αναγκαίο λοιπόν :- να προβούμε στις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές,
διορθώνοντας στρεβλώσεις του παρελθόντος,
- να διασφαλίσουμε πλήρως τα εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα των εργαζομένων,
- να συνεχίσουμε αδιάκοπα το πρόγραμμα αντικατάστασης
παλαιών μονάδων με νέες φιλικές προς το περιβάλλον,
- να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την αύξηση του
μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα
αλλά και
- να φροντίσουμε η ΔΕΗ να κάνει, επιτέλους, το αναγκαίο
άνοιγμα σε ξένες αγορές ισχυροποιώντας την ακόμα
περισσότερο.
Ζωτικής σημασίας θέμα για την Επιχείρηση είναι να πάρουμε τις
αναγκαίες αποφάσεις για την υιοθέτηση της κοινοτικής οδηγίας για
την απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι προκλήσεις είναι τεράστιες, όμως μπορούμε να τις
αντιμετωπίσουμε, αρκεί εργαζόμενοι και Διοίκηση να
συνεργαστούμε όσο το δυνατόν πιο στενά. Το διακύβευμα είναι
προφανές:
Η ανάπτυξη της Επιχείρησης, με όρους βιώσιμους και
μακροπρόθεσμους, έτσι ώστε η ΔΕΗ να αναπτύσσεται στο μέλλον
πιο δυναμικά , συνεχίζοντας το τεράστιο κοινωνικό έργο της αλλά
και οι εργαζόμενοι να μην αντιμετωπίζουν την ανασφάλεια και την
αβεβαιότητα του αύριο.
Είναι υποχρέωσή μας να αγωνιστούμε, να εργαστούμε σκληρά για
να διατηρήσουμε την μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας στην κορυφή. Υποχρέωση μας είναι να βελτιωθούμε, να αλλάξουμε
όπου πρέπει, και να παρουσιάσουμε στην Ελληνική Κοινωνία μια
νέα Επιχείρηση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις
προσδοκίες του σύγχρονου πολίτη.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα ήθελα τώρα να σταθώ σε θέματα εργασιακά και μισθολογικά.
Τα μέτρα που ελήφθησαν για την έξοδο από την οικονομική κρίση
ήταν απαραίτητα. Θεωρούμε όμως ότι στην περίπτωση της ΔΕΗ,
ήταν σκληρά. Ως πολίτες αυτής της χώρας, δεν αποποιούμαστε
των ευθυνών μας έναντι του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου που
αυτή την περίοδο επίσης δοκιμάζεται. Αντίθετα, έχουμε την
υποχρέωση ο κάθε ένας ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί, να
αναλάβουμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί, έτσι ώστε οι
επόμενες γενιές να είναι σε θέση να χαράξουν το μέλλον που τους
αξίζει και να προκαθορίζουν τις επιλογές τους χωρίς τα λάθη του
παρελθόντος.
Οι αλλαγές που έγιναν στις αποδοχές μας, λόγω του μνημονίου,
έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην Επιχείρηση. Σε ένα άκρως
ανταγωνιστικό περιβάλλον το να έχει η Επιχείρηση
κακοπληρωμένα στελέχη δεν αποτελεί πλεονέκτημα.
Πέρα από τη διαρροή στελεχών σε ανταγωνιστικές εταιρίες,
υπολογίζουμε πως μέχρι τα τέλη του έτους περί τους 2.000
εργαζόμενους της Επιχείρηση θα επιλέξουν την πρόωρη
συνταξιοδότηση.
Το προσωπικό αυτό δεν αναπληρώνεται. Και αυτός είναι ο
μεγαλύτερος κίνδυνος για την Επιχείρηση. Γιατί η τεχνογνωσία
που διαθέτουν δεν έχει περάσει στους νεώτερους, αφού οιτελευταίες μαζικές προσλήψεις που έγιναν το 1993 ήταν σε μη
τεχνικό προσωπικό.
Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε εξειδικευμένο τεχνικό
προσωπικό στη διανομή και στην πρώτη γραμμή των σταθμών
παραγωγής και ορυχείων, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι με
τις υπερωρίες και τις βάρδιες να ξεπερνούν το πλαφόν.
Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους επιδιώκουμε να ξανασυζητήσουμε
με την κυβέρνηση, ώστε να βρεθεί μια λύση που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της ΔΕΗ.
Σε ότι αφορά στις προσλήψεις: Οι 1600 νέες προσλήψεις στο
πλαίσιο του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που έχουν επικυρωθεί θα
πραγματοποιηθούν έως το τέλος του χρόνου. Παρ’ όλα αυτά στο
τέλος του 2010 θα έχουμε λιγότερο προσωπικό από ότι στο τέλος
του 2009 εξαιτίας του διπλάσιου ρυθμού συνταξιοδότησης.
Αυτή τη στιγμή γίνεται καταγραφή των αναγκών όλων των
Μονάδων μας για νέες πρόσθετες προσλήψεις. Προσλήψεις που
θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία και αξιοκρατικά κριτήρια -
ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ΒΕΜ - μέσα στο συντομότερο
δυνατό χρονικό διάστημα από την προκήρυξη του κάθε
διαγωνισμού.
Όσον αφόρα το σημαντικό ζήτημα αλλαγής της οργανωτικής δομής
της Επιχείρησης, εξετάζουμε τρόπους σχετικά με κάποια θεσμικά
ζητήματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καλύτερη
λειτουργία της. Από αυτό το βήμα σας καλώ να συνεργαστούμε
στενά σε αυτό το θέμα και να θέσουμε από κοινού κάποιους
συγκεκριμένους στόχους που θα επιτρέψουν κάποιες ουσιαστικές αλλαγές, προς όφελος των εργαζομένων αλλά και της
Επιχείρησης.
Ύψιστη ευθύνη για την Επιχείρηση και για μένα προσωπικά
αποτελεί η διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωμάτων των εργαζομένων στους εργολάβους και
υπεργολάβους της ΔΕΗ Α.Ε..
Προς αυτή την κατεύθυνση η ΔΕΗ κατάρτισε συμβατικές ρήτρες
και όρους, που θα περιλαμβάνονται στο σώμα των Διακηρύξεων
και των Συμβάσεων Έργων και Υπηρεσιών, προστατεύοντας τα
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των συνεργαζομένων
με τη Επιχείρηση εργοληπτών και προμηθευτών.
Και θα πάρουμε όσες ακόμα αποφάσεις χρειάζονται για την
περαιτέρω διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων.
Σε ότι αφορά τα θέματα επενδύσεων επισημαίνω ότι σύμφωνα με
τη Στρατηγική της Εταιρείας προβλέπεται η αντικατάσταση παλιών
και ρυπογόνων Μονάδων με νέες, σύγχρονης τεχνολογίας, στις
οποίες θα εφαρμόζονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για τη
μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η απόσυρση των μονάδων γίνεται σε συνάρτηση με την
κατασκευή δυο νέων λιγνιτικών Μονάδων – της Πτολεμαΐδας V και
της Μελίτης II, διασφαλίζοντας στο ακέραιο τις θέσεις εργασίας,
αλλά και ενισχύοντας την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της
χώρας.
Σχετικά με την Πτολεμαίδα V, η υποβολή προσφορών θα γίνει πριν
από το τέλος του έτους και θα ενταχθεί στο σύστημα το 2017.Αναφορικά με τη Μελίτη ΙΙ, με προγραμματισμένη την ένταξη της
Μονάδας στο Σύστημα το 2018, είμαστε στη φάση σύνταξης των
προδιαγραφών του νέου διαγωνισμού.
Τέλος, σε σχέση με τις άλλες δύο μεγάλες υπό-κατασκευή
συνδυασμένου κύκλου μονάδες Αλιβέρι V και Μεγαλόπολη V,
προβλέπεται η ένταξη τους στο τέλος του 2011 και 2012
αντίστοιχα.
Σχετικά με την δυναμική ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας θέλω
να επισημάνω τα ακόλουθα:
Στην ΔΕΗ δίνουμε στρατηγική έμφαση στην υλοποίηση
επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, με στόχο την υλοποίηση μέχρι το 2015
ενός επενδυτικού σχεδίου που θα ξεπεράσει τα € 2 δισ., με την
προσθήκη περίπου 1.000 νέων MW ΑΠΕ, καθιστώντας τον όμιλο
της ΔΕΗ πρωταγωνιστή και σε αυτόν τον τομέα στη χώρα μας.
Θεωρώ τον ρόλο που θα διαδραματίσει η θυγατρική μας ΔΕΗ
Ανανεώσιμες καταλυτικό σε σχέση με την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην
Ελλάδα αλλά και το κατάλληλο όχημα για το άνοιγμα νέων αγορών
στα Βαλκάνια για τον Όμιλο της ΔΕΗ γενικότερα.
Με ανάπτυξη όλων των συστημάτων ΑΠΕ στην Ελλάδα, με
τεράστια διασπορά που εκτείνεται από την Πτολεμαίδα μέχρι και
την Γαύδο και με τις κατάλληλες εγχώριες αλλά και από το
εξωτερικό συνεργασίες, η ΔΕΗ δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας,
ισχυροποιείται η θέση της Επιχείρησης και μπαίνουν οι βάσεις για
μια βιώσιμη ανάπτυξη σε όφελος της χώρας.
Όσο αφορά στις επενδύσεις της ΔΕΗ σε νέες αγορές πολύ
σύντομα θα αναφέρω:Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, υποβάλαμε προσφορά για την ανάπτυξη
τεσσάρων υδροηλεκτρικών και είναι η μοναδική προσφορά στον
διαγωνισμό.
Στο Κόσσοβο για το μεγάλο λιγνιτικό έργο είμαστε ένα από τα
τέσσερα κονσόρτσιουμ που έχουν προεπιλεγεί. Το σχέδιο αυτό
συζητείται χρόνια, αλλά πλέον το χειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα
και υπάρχουν ενδείξεις ότι ο διαγωνισμός θα προχωρήσει μέσα
στο Νοέμβριο. Στην Αλβανία συζητάμε για υδροηλεκτρικά έργα και
στη Ρουμανία για αιολικά.
Είναι σαφής η θέλησή μας να αξιοποιήσουμε όποια ευκαιρία
υπάρχει, ειδικά στα Βαλκάνια. Οι πιέσεις που ασκούνται αυτή την
περίοδο στη ΔΕΗ δημιουργούν ευκαιρίες για ένα νέο άνοιγμα, το
οποίο βεβαίως είναι δύσκολο, αλλά θα βάλει τη ΔΕΗ σε μια νέα
πορεία.
Για τα θέματα του ανταγωνισμού θα ήθελα να επισημάνω ότι η
ΔΕΗ καλείται να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην 60χρονη
ιστορία της την πρόκληση του ανταγωνισμού. Τον υγιή
ανταγωνισμό δεν τον φοβόμαστε, τον θέλουμε. Η Επιχείρηση τον
έχει ανάγκη, καθώς μπορεί να λειτουργήσει δημιουργικά προς
όφελος των καταναλωτών μέσα από την βελτίωση των υπηρεσιών
μας. Δυστυχώς όμως – προς το παρόν – βιώνουμε έναν
ανταγωνισμό γεμάτο στρεβλώσεις που δίνει ένα σαφές
προβάδισμα στους ανταγωνιστές μας.
• Η Επιχείρηση παρέχει ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες
στους καταναλωτές, ενώ παράλληλα παρατηρούμε τα πρώτα σημάδια εξάντλησης των ανταγωνιστών μας που
δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν όποτε οι όροι είναι οι ίδιοι.
• Οι αναπροσαρμογές των τιμολογίων της ΔΕΗ, που
ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ αποτελούν ένα βήμα όχι μόνο σε ότι
αφορά τον εξορθολογισμό τους αλλά, γενικότερα, ως ένα
βήμα για την άρση των στρεβλώσεων στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας και ενίσχυσης του ανταγωνισμού σε όφελος των
καταναλωτών.
Στον τομέα του Περιβάλλοντος η ΔΕΗ πλέον αναλαμβάνει
ουσιαστικά και όχι τυπικά τον ρόλο που της αναλογεί ως η
μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας.
Η Περιβαλλοντική Στρατηγική καταγράφει συγκεκριμένους και
μετρήσιμους στόχους μέσω των οποίων η Επιχείρηση θα συμβάλλει
στον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού μοντέλου της χώρας και
στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Έρχομαι τώρα να σταθώ στο πιο επίκαιρο και σημαντικό θέμα.
Αυτό της προσαρμογής της ΔΕΗ στην κοινοτική νομοθεσία:
Η αλήθεια είναι πως σε ένα χρόνο από σήμερα η ΔΕΗ θα είναι μια
διαφορετική επιχείρηση.
Όπως έχω κατ’ επανάληψη τονίσει, τώρα είναι η περίοδος που
πρέπει όχι μόνο να ληφθούν οι αποφάσεις σχετικά με την κοινοτική
οδηγία για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
αλλά άμεσα να ξεκινήσει η υλοποίηση τους.Σε αυτήν την κρίσιμη καμπή φτάσαμε, ακριβώς επειδή τα
προηγούμενα δέκα χρόνια τόσο εμείς οι ίδιοι, όσο και οι
κυβερνήσεις διαχρονικά δεν είχαν κάνει απολύτως τίποτα για
θέματα τα οποία έπρεπε με υπευθυνότητα να αντιμετωπιστούν.
Χρόνο μπορεί να μην έχουμε. Έχουμε όμως βούληση, σχέδιο και
στρατηγική για να πετύχουμε το στόχο μας: Τη διασφάλιση της
βιώσιμης ανάπτυξης της Επιχείρησης και της πλήρους
κατοχύρωσης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των
εργαζόμενων της, στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που
διαμορφώνεται.
Η κοινοτική οδηγία για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας οριοθετεί το Μάρτιο του 2011 σαν την καταληκτική
ημερομηνία στην οποία η ΔΕΗ πρέπει να υιοθετήσει ένα νέο
μοντέλο συμβατό με τις υποχρεώσεις της.
Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και δεν θα επιτρέψουμε σε τρίτους να
αποφασίσουν για μας, με ολέθριες συνέπειες για τους
εργαζόμενους και την Επιχείρηση.
Συνοπτικά θα ήθελα να αναφέρω πως σε ότι αφορά τον
διαχωρισμό της ΔΕΗ στο πλαίσιο του Τρίτου Ενεργειακού
Πακέτου, έχουμε ταχθεί υπέρ του λειτουργικού και νομικού
διαχωρισμού των δικτύων. Απορρίπτουμε κάθετα τον ιδιοκτησιακό
διαχωρισμό.
Το σχήμα όπου επιλέγουμε ως ΔΕΗ, προβλέπει τη δημιουργία δύο
θυγατρικών εταιριών, μια για τη μεταφορά και μια για τη διανομή.
Αναφορικά με την Μεταφορά, επιλέγουμε τον ανεξάρτητο
διαχειριστή Μεταφοράς, το μοντέλο ΙΤΟ.Δηλαδή, τη διατήρηση του Διαχειριστή και ιδιοκτήτη του
Συστήματος ως μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης με
την πρόβλεψη συγκεκριμένων κανόνων για τη διασφάλιση της
ανεξαρτησίας και του αποτελεσματικού διαχωρισμού.
Ως γνωστό τη λύση αυτή πρότειναν κατά την διάρκεια της
συζήτησης για την οδηγία, 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Τα κύρια πλεονέκτημα του μοντέλου αυτού είναι ότι :
1. Ιδιοκτήτης και διαχειριστής των παγίων του συστήματος
Μεταφοράς είναι το ίδιο Νομικό Πρόσωπο, με αποτέλεσμα τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας του και την αξιοποίηση
συνεργειών σε διάφορα θέματα.
2. Βελτιστοποιεί την ανάπτυξη του συστήματος Μεταφοράς ,
αφού εκείνος που μελετά την ανάπτυξη του συστήματος
Μεταφοράς , χρηματοδοτεί και υλοποιεί τις αντίστοιχες
επενδύσεις και
3. Η ευκολότερη υλοποίηση των έξυπνων δικτύων στο σύστημα
Μεταφοράς.
Παρότι η παραπάνω θυγατρική υπόκειται σε ειδικές ρήτρες
ανεξαρτησίας και αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, είναι η
πλεονεκτικότερη λύση τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για το κοινωνικό
σύνολο.
Αναφορικά με τον τομέα της Διανομής, είναι υποχρέωση μας, ήδη
από την οδηγία 2003/54, να δημιουργηθεί μια θυγατρική εταιρία
με δεσμεύσεις ανεξαρτησίας.
Θεωρούμε ως καταλληλότερη επιλογή για το διαχωρισμό της
δραστηριότητας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από τις άλλες δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε, τη δημιουργία μιας Εταιρείας
Διανομής, 100% θυγατρικής της ΔΕΗ, η οποία θα αναλάβει τόσο
το ρόλο του Διαχειριστή Δικτύου όσο και την Παροχή όλων των
Υπηρεσιών Δικτύου.
Όσον αφορά την ιδιοκτησία των παγίων διανομής, επιλέγουμε τα
πάγια να ανήκουν στη ΔΕΗ, που θα παραχωρεί τη χρήση τους στη
θυγατρική Διανομής για να ασκεί τις δραστηριότητες της.
Η θυγατρική Εταιρία της ΔΕΗ ενδείκνυται να στελεχωθεί με το
υφιστάμενο προσωπικό της δραστηριότητας Διανομής της ΔΕΗ
καθώς και με αναγκαίο τμήμα των Κεντρικών Υπηρεσιών.
Πρωταρχικό μας μέλημα σε αυτή την απόφαση , για το μοντέλο
ΙΤΟ στη Μεταφορά και αυτό που μόλις προανέφερα για τη
Διανομή, είναι η πλήρης διασφάλιση των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων αλλά και τον
ιδιοκτησιακό έλεγχο της Επιχείρησης.
Αυτές οι λύσεις που προτείνουμε είναι οι καλύτερες που υπάρχουν
γιατί απομακρύνεται οριστικά ο κίνδυνος ανατροπής των
υφιστάμενων εργασιακών σχέσεων.
Συγκεκριμένα, το προσωπικό που απασχολείται στις δύο Γενικές
Διευθύνσεις, Μεταφοράς και Διανομής θα ενταθεί στις θυγατρικές
της Εταιρίας με τα ίδια εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα και
υποχρεώσεις.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας καλώ να μελετήσετε προσεκτικά την πρόταση όπως την
έχουμε διατυπώσει και να συνταχθείτε προς αυτή την κατεύθυνση
με γνώμονα την διασφάλιση του μέλλοντος της Επιχείρησης.Η Διοίκηση της ΔΕΗ δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Τίποτα όμως
σημαντικό, τίποτα σπουδαίο δεν είναι εύκολο και ανεμπόδιστο.
Αυτή την πορεία της αναγκαίας αλλαγής,
Πορεία για μια «νέα ΔΕΗ» που μαζί την ξεκινήσαμε,
Μαζί θα την ολοκληρώσουμε.
Ανεξαρτήτως εμποδίων και δυσκολιών που μπορεί να
αντιμετωπίσουμε.
Σας διαβεβαιώνω πως είμαι και θα παραμείνω αταλάντευτος
αναφορικά με τις δεσμεύσεις που έχω αναλάβει απέναντι σας
σχετικά με τις θέσεις μου για την Επιχείρηση:
Τη Διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα της Επιχείρησης κατά το
51% και
Την κάθετη αντίθεση μου στην πώληση Μονάδων της
Επιχείρησης.
Μαζί θα δημιουργήσουμε μια νέα Επιχείρηση, ακόμα πιο δυνατή,
περισσότερο αναπτυξιακή με ακόμα εντονότερο κοινωνικό
χαρακτήρα.
Σε μια επιχείρηση με πορεία 60 ετών που έχει καταφέρει
διαχρονικά να αλλάξει τη χώρα προς το καλύτερο, είναι
υποχρέωσή όλων μας να πάρουμε υπεύθυνα και σύντομα τις
αποφάσεις αυτές, που θα διασφαλίσουν ακόμα 60 χρόνια εξίσου
δημιουργικά.
Έχω απεριόριστη πίστη στις δημιουργικές δυνάμεις που
αποτελούν την καρδιά της Επιχείρησης.Από την πρώτη μέρα της συνεργασίας μου μαζί σας, διαπίστωσα
την διάθεση της ΓΕΝΟΠ για μια εποικοδομητική συνεργασία
αναπτύσσοντας έναν ειλικρινή και διαρκή διάλογο, προασπίζοντας
τόσο τα δικαιώματα της Επιχείρησης όσο και των εργαζομένων
της.
Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε μαζί με αμοιβαία
εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε μαζί
να χτίσουμε τη ΔΕΗ της επόμενης δεκαετίας.
Σας Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εύχομαι καλή
συνέχεια στο συνέδριο σας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου