.

Χρηματοδότηση για πράσινες προμήθειες στον δημόσιο τομέα

Χρηματοδότηση του σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση πράσινων προμηθειών στο δημόσιο τομέα υπέγραψε η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη.
Σκοπός του έργου αυτού είναι ο σχεδιασμός ανάπτυξης των κατάλληλων διαδικασιών για την προώθηση των πράσινων οικολογικών - προϊόντων στη λειτουργία του δημόσιου τομέα, ενώ αντικείμενο είναι:
- Δημιουργία περιβαλλοντικών παραμέτρων για τις κατηγορίες συμβάσεων εφαρμογής πιλοτικών πράσινων προμηθειών.
- Διερεύνηση της διαθεσιμότητας προϊόντων στην ελληνική αγορά.
- Εκτίμηση του περιβαλλοντικού οφέλους που συνεπάγεται η προμήθεια πράσινων προϊόντων από τον δημόσιο τομέα.
- Προσδιορισμός της στρατηγικής για την ενημέρωση και εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων, καθώς και για την ενημέρωση των προμηθευτών.
- Οδηγός - Εγχειρίδιο ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών προδιαγραφών κατά τα στάδια σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
- Δείκτες εκτίμησης επίτευξης των στόχων και της πραγματοποίησης των ενεργειών που θα αναφέρονται στο σχέδιο δράσης.
Πηγή:proslipsis.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου