.

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Κατηγορίας/Ειδικότητας ΔΟ2 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί) και Τ4/Γ ( Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr ) οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Προκήρυξης 1/2007 με τους επιτυχόντες της Κατηγορίας/ΕιδικότηταςΔΟ2 (Λοιποί Διοικητικοοικονομικοί).
Οι εν λόγω οριστικοί πίνακες έχουν ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στο ΦΕΚ.
Αθήνα 8/10/2010
Από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΗ Α.Ε.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου