.

ΝΑ Κοζάνης: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑΣ - ΘΕΤΙΚΗ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης ενημερώνει τους καλλιεργητές αγριαγκινάρας που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, που προωθείται στο Νομό Κοζάνης με την υποστήριξη του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Ν. Κοζάνης 2007-2011 (Τέλος Λιγνίτη) και Φορέα Διαχείρισης την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ ότι, η ΔΕΗ με την Αρ. Πρωτ. : 4772/15-10-2010 επιστολή του Προέδρου της κ. Αρθούρου Ζερβού έκανε αποδεκτό το αίτημά μας για συνέχιση του υπόψη προγράμματος.
Υστερα από την ανωτέρω θετική εξέλιξη, για την οποία οι ευχαριστίες μας προς τη διοίκηση της ΔΕΗ είναι δεδομένες, παρακαλούνται οι συνεργαζόμενοι καλλιεργητές στα πλαίσια του τρέχοντος προγράμματος καλλιέργειας αγριαγκινάρας έκτασης 4.000 στρ., να μην αποξηλώσουν τις καλλιέργειες που έχουν εγκαταστήσει.
Σύμφωνα με την παραπάνω επιστολή του Προέδρου της ΔΕΗ οι ποσότητες της καλλιεργητικής περιόδου 2010-2011 θα απορροφηθούν από τη ΔΕΗ με τιμή που θα συσχετίζεται με τη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου.
Μετά την καύση με το λιγνίτη, που θα γίνει στον ΑΗΣ Καρδιάς με μίγμα καυσίμου που έχει ήδη ετοιμαστεί και ξεκινάει άμεσα, θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την κοινή προσπάθεια που ξεκίνησε σε συνεργασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, της ΔΕΗ, του ΙΤΕΣΚ και της ΑΝΚΟ τόσο για την ενίσχυση της συμμετοχής της αγριαγκινάρας στο καύσιμο μίγμα των ΑΗΣ ΔΕΗ με λιγνίτη όσο και για τη συστηματική προώθηση της αρχικής ιδέας σε επιχειρηματική βάση.
Νέες προοπτικές ανοίγονται στην αγροτική παραγωγή και στην απασχόληση κατά μήκος του άξονα Κοζάνη – Πτολεμαίδα – Αμύνταιο – Φλώρινα και στην ευρύτερη περιοχή, με ταυτόχρονη προστασία των εδαφών.
Η συνέχιση της πιλοτικής φάσης και της συνεργασίας της ΔΕΗ με την τοπική κοινωνία στο υπόψη θέμα αποτελεί μία θετική προοπτική για την οποία και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου