.

Πλήγμα για την Ελληνική Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών απόφαση του ΥΠΕΚΑ

Το ισχυρό πλήγμα και τα τεράστια προβλήματα σε χιλιάδες επενδυτές φωτοβολταϊκών εξαιτίας Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζει με ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών. Με την υπουργική απόφαση καθορίζονται οι ειδικοί όροι εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις εκτός σχεδίου περιοχές οι οποίοι αιφνιδιάζουν και οδηγούν στο κλείσιμο την ελληνική βιομηχανία εξοπλισμού φωτοβολταϊκών που απασχολεί περί τους 2.000 εργαζόμενους.
Μάλιστα, όπως τονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών, με τις ρυθμίσεις αυτές η υπουργική απόφαση βγάζει εκτός αγοράς το σύνολο σχεδόν των εγχωρίως παραγόμενων συστημάτων στήριξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η ελληνική βιομηχανία συστημάτων στήριξης φωτοβολταϊκών τόσο στο χώρο των ηλιοστατών όσο και στο χώρο των σταθερών βάσεων αποτελεί έναν κλάδο που γνωρίζει ακμή και ανάπτυξη. Σε αντίθεση με την αποβιομηχάνιση και την έλλειψη ανταγωνιστικότητας που χαρακτηρίζει άλλους κλάδους, έχει ενσωματώσει στα προϊόντα του πρωτοποριακή έρευνα και καινοτομικές λύσεις, με θεαματικά αποτελέσματα, γεγονός που αναγνωρίζεται από τις αγορές του εξωτερικού και αποδεικνύεται από τις εξαγωγές που πραγματοποιεί. Στον κλάδο απασχολούνται ήδη περί τα 2000 άτομα και οι προοπτικές μπορούν να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Αντίθετα, και οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν εάν τεθεί σε ισχύ η υπουργική απόφαση.

Διαβάστε την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών: Απόφαση του ΥΠΕΚΑ πλήττει τις επενδύσεις φωτοβολταϊκώνΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Ηράκλειο, 11 Οκτωβρίου 2010

ΘΕΜΑ: Απόφαση του ΥΠΕΚΑ καταστρέφει τους επενδυτές και καταδικάζει την ελληνική βιομηχανία
Ισχυρό πλήγμα και τεράστια προβλήματα σε χιλιάδες επενδυτές των οποίων οι επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, αποτελεί η Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία καθορίζονται οι ειδικοί όροι εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις εκτός σχεδίου περιοχές. Ταυτόχρονα αιφνιδιάζει και οδηγεί στο κλείσιμο την ελληνική βιομηχανία εξοπλισμού φωτοβολταϊκών που απασχολεί περί τους 2.000 εργαζόμενους
Στον αέρα χιλιάδες επενδύσεις
Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης δημιουργούν τεράστια προβλήματα σε 2.500 περίπου επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μιας και έρχονται σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις. Τεράστια αναστάτωση και απόγνωση έχει δημιουργηθεί στους επενδυτές οι οποίοι έχουν σχεδιάσει και προχωρήσει σε παραγγελία υλικού με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα ενώ βλέπουν ότι πιθανότατα να μην είναι σε θέση να υλοποιήσουν πλέον τις επενδύσεις αυτές. Ούτε καν πρόβλεψη για μια ικανή μεταβατική περίοδο δεν θέλησαν οι επιτελείς του ΥΠΕΚΑ να δώσουν, ώστε να μπορέσουν εκείνοι που είχαν προχωρήσει τη διαδικασία να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους.
Εκτός αγοράς τα ελληνικά προϊόντα
Η υπουργική απόφαση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής δύο ακατανόητες και επικίνδυνες ρυθμίσεις:
- Σε μη άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα απαγορεύει ουσιαστικά την εγκατάσταση συστημάτων ύψους μεγαλύτερου από τα 2,5 μέτρα.
- Στα άρτια και οικοδομήσιμα επιβάλλει να μένει ανεκμετάλλευτη γύρω – γύρω στο οικόπεδο, έκταση διπλάσια από το μέγιστο ύψος της εγκατάστασης.
Με τις ρυθμίσεις αυτές η υπουργική απόφαση «καταφέρνει» το ακατόρθωτο. Να βγάζει εκτός αγοράς το σύνολο σχεδόν των εγχωρίως παραγόμενων συστημάτων στήριξης των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η συντριπτική πλειοψηφία των σταθερών βάσεων και πολύ περισσότερο των ηλιοστατών – tracker, (συστημάτων δηλαδή που επιτρέπουν στο φωτοβολταϊκό να παρακολουθεί την πορεία του ήλιου και να αυξάνει ραγδαία την απόδοσή του) που κατασκευάζονται από τις ελληνικές βιοτεχνίες και βιομηχανίες δεν πληρούν το κριτήριο των 2,5 μέτρων ύψος, ούτε μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν. Αντίθετα, το κριτήριο αυτό «ταιριάζει γάντι» σε συγκεκριμένα εισαγόμενα συστήματα στήριξης που πολιορκούν επίμονα την ελληνική αγορά. Από την άλλη, η σύνδεση του ύψους των συστημάτων με την ελάχιστη απόσταση από τα όρια του γηπέδου (στα άρτια και οικοδομήσιμα) οδηγεί σε υπερβολική αύξηση της απαιτουμένης έκτασης με αποτέλεσμα να καθιστά απαγορευτική τη χρήση ηλιοστατών – tracker.
Κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική βιομηχανία συστημάτων στήριξης φωτοβολταϊκών τόσο στο χώρο των ηλιοστατών όσο και στο χώρο των σταθερών βάσεων αποτελεί έναν κλάδο που γνωρίζει ακμή και ανάπτυξη. Σε αντίθεση με την αποβιομηχάνιση και την έλλειψη ανταγωνιστικότητας που χαρακτηρίζει άλλους κλάδους, έχει ενσωματώσει στα προϊόντα του πρωτοποριακή έρευνα και καινοτομικές λύσεις, με θεαματικά αποτελέσματα, γεγονός που αναγνωρίζεται από τις αγορές του εξωτερικού και αποδεικνύεται από τις εξαγωγές που πραγματοποιεί. Στον κλάδο απασχολούνται ήδη περί τα 2000 άτομα και οι προοπτικές μπορούν να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Αντίθετα, και οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν εάν τεθεί σε ισχύ η υπουργική απόφαση.
- Ποιοι λοιπόν, μη έχοντες ουδεμία σχέση με την πραγματική οικονομία, καταδικάζουν, ελαφρά τη καρδία, έναν τέτοιο δυναμικό κλάδο;
- Ποιοι, με τις αποφάσεις τους, επιτρέπουν να φεύγουν στο εξωτερικό τα χρήματα που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής μέσω του τέλους ΑΠΕ, αντί να ενισχύουν τις επιχειρήσεις με εγχώρια προστιθέμενη αξία;
Να αλλάξουν, έστω και τώρα, οι ρυθμίσεις
Δεν έχουμε την απαίτηση να γνωρίζει η κ. Μπιρμπίλη όλες τις πιθανές παραμέτρους ενός θέματος. Είχαμε όμως την απαίτηση να συναντηθεί μαζί μας, όπως της ζητήσαμε, πριν εκδώσει την απόφασή της. Αλλά και τώρα, κάνουμε έκκληση, να υπάρξει άμεσα τροποποίηση της απόφασης για τα δύο αυτά σημεία:
1) Να μην συνδέεται το ύψος της εγκατάστασης με την αρτιότητα του γηπέδου.
2) Να ορισθούν οι ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα πολεοδομικές διατάξεις που προβλέπουν 2,5 μέτρα για τα μη άρτια γήπεδα και 5 μέτρα για όλα τα υπόλοιπα χωρίς να γίνεται σύνδεση με το ύψος της εγκατάστασης.
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ειδικά η φωτοβολταϊκή τεχνολογία θα έχει και στη χώρα μας αλματώδη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να φροντίσουμε, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος από το αποτέλεσμα της ανάπτυξης αυτής να μείνει μέσα στη χώρα, εις όφελος τελικά του Έλληνα πολίτη.

Για τον ΠΑ.ΣΥ.Φ.,
Ο πρόεδρος
Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
Πηγή:diorismos.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου