.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 11.7.2011

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  11 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:
Θέμα 1ο:    Απάντηση σε γραπτή ερώτηση του  Περιφερειακού Συμβούλου,
                   κ. Ευάγγελου Σημανδράκου. 

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Γεώργιος  Δακής.

Θέμα 2ο:    Σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΔΕΗ ΑΕ,  για την εποπτεία του δικτύου σταθμών μέτρησης ατμόσφαιρας. 

Εισηγήτρια: η Πρόεδρος του ΚΕΠΕ,  κα Κυριακή Αποστολίδου                                .

Θέμα 3ο:   Αίτημα για κοινωνική και στεγαστική αποκατάσταση ακτημόνων, αγροτών,
                   κτηνοτρόφων, ελεύθερων επαγγελματιών και λοιπών μονίμων κατοίκων
                   και δημοτών της Τ.Κ. Κομάνου του Δήμου Εορδαίας. 

Εισηγητής: ο πληρεξούσιος Δικηγόρος,  κ.  Χρήστος Κιουρτίδης.

Θέμα 4ο:   Αίτημα για κοινωνική και στεγαστική αποκατάσταση ακτημόνων, αγροτών,
                   κτηνοτρόφων, ελεύθερων επαγγελματιών και λοιπών μονίμων κατοίκων
                   και δημοτών της Τ.Κ. Κλείτου του Δήμου  Κοζάνης. 

Εισηγητής: ο πληρεξούσιος Δικηγόρος,  κ.  Χρήστος Κιουρτίδης.


Θέμα 5ο:   Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικό Πάρκο «Βούρινος Ι»,
                   συνολικής ισχύος 46 MW στις θέσεις «Σαμάρι – Γυμνή Κορυφή» των Δήμων
                   Σιάτιστας και Κοζάνης του Νομού Κοζάνης» από την εταιρεία «Ρόκας Αιολική Μακεδονία Ι Α.Β.Ε.Ε.». 

Εισηγητής:  ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,
                       κ. Δημήτριος Αλβανός

Θέμα 6ο:   Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου:  «Εγκατάσταση αιολικού πάρκου
                  «Βούρινος ΙΙ» συνολικής ισχύος 46 MW στις θέσεις «Νεράιδα – Πύργος –
                   Μεγάλη Πέτρα» των (πρώην) Δήμων Σιάτιστας, Κοζάνης και Αιανής,
                   του Νομού Κοζάνης». 

Εισηγητής:  ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,
                       κ. Δημήτριος Αλβανός

Θέμα 7ο:   Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής. 

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 8ο:   Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  (Π.Ε. Κοζάνης και Π.Ε. Καστοριάς), οικονομικού έτους 2011 (2η/2011). 

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 9ο:   Έγκριση τεχνικής περιγραφής κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δυτικής Μακεδονίας. 

Εισηγητής:  ο Γενικός Δ/ντής Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, κ.  Πασχάλης Οικονομίδης

Θέμα 10ο:   Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Π.Σ. στο Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης
                  Ανάπτυξης Π.Δ.Μ., σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ/τος 146 και το άρθρο
                  186 του Ν. 3852/2010, για την παράταση του εθνικού ενιαίου πλαισίου
                  λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους. 

Εισηγητής:  ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ.  Γεώργιος Δακής

Θέμα 11ο:   Ορισμός εκπροσώπων του Π.Σ. στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική
                    Συνέλευση της «Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας». 

Εισηγητής:  ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ.  Γεώργιος Δακής

Θέμα 12ο:   Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης  της  προγραμματικής σύμβασης:  «Βελτίωση ημιορεινής και ορεινής αιγοπροβατοτροφίας».
    
Εισηγητής:  ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.  Γεώργιος Δασταμάνης

Θέμα 13ο:   Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης  της  προγραμματικής σύμβασης:  «Ανάδειξη γεωθαυμάτων της Πίνδου και  Τουριστική Αξιοποίηση» και παράταση αυτής μέχρι την 31η/5/2012. 

Εισηγητής:  ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.  Γεώργιος Δασταμάνης

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Παναγιώτης Πλακεντάς

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου