.

Στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος ο φάκελλος για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Εστάλησαν από τη ΔΕΗ στην ΕΜΒΕ οι φάκελοι για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης. Προβλέπεται η εξέταση των φακέλλων από την ΕΜΒΕ και η αποστολή στο Δήμο Κοζάνης για την κατάθεση ενστάσεων από τους κατοίκους της Ποντοκώμης. Σημειώνεται ότι επί του παρόντος τηρείται το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα από μέρους της ΔΕΗ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου