.

ΥΠΕΚΑ: Σχέδιο νόμου για Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και αυθαίρετα

Σχέδιο νόμου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ»

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου