.

Στα θρανία από τον Οκτώβριο χιλιάδες ενεργειακοί επιθεωρητές

Η νέα ηγεσία του ΥΠΕΚΑ προωθεί την ενοποίηση των μητρώων Ενεργειακών Επιθεωρητών μέσω του ΤΕΕ, που θα πραγματοποιήσει σεμινάρια και εξετάσεις για τους προσωρινούς επιθεωρητές.
Ο Γ.Παπακωνσταντίνου απάντησε εγγράφως στη Βουλή ότι δεν είναι πρόθεση του υπουργείου "η επ΄ αόριστον διατήρηση του Μητρώου Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, αλλά η ένταξή τους στο Μητρώο των Μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών, μετά από παρακολούθηση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και την επιτυχία τους σε εξετάσεις, που θα διενεργήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο".

Για να ολοκληρωθεί η μετάβαση στο οριστικό θεσμικό πλαίσιο, σχετικά με τη χορήγηση αδειών Μονίμων Ενεργειακών Επιθεωρητών προωθούνται:

  • καθορισμός ειδικών θεμάτων εκπαίδευσης, όπως οι προϋποθέσεις και προδιαγραφές για τους φορείς εκπαίδευσης, τα προσόντα των εκπαιδευτών, η διδακτέα ύλη, η διαδικασία και ο τρόπος των εξετάσεων και η αξιολόγηση των υποψηφίων.
  • συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων, η ισοτιμία και διαφάνεια της εξεταστικής διαδικασίας
  • Η έκδοση εκπαιδευτικού εγχειριδίου
  • ενημέρωση των φορέων εκπαίδευσης (ΑΕΙ και πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης)
  • δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ώστε η εξεταστική διαδικασία να διεξάγεται ηλεκτρονικά
Η διαδικασία της εκπαίδευσης και των εξετάσεων επιδιώκεται να ξεκινήσει εντός διαστήματος τριών μηνών, δηλαδή στα μέσα του Φθινοπώρου, ώστε "έγκαιρα" να αντικατασταθούν οι προσωρινοί από τους μόνιμους ενεργειακούς επιθεωρητές.
Μέχρι σήμερα στο Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών έχουν εγγραφεί 5.046 επιθεωρητές και έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτοι έλεγχοι των εκδιδόμενων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων, όπως ανέφερε ο κ.Παπακωνσταντίνου.

Πηγή: Εθνος

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου