.

Σχέδιο νόμου για την Εναρμόνιση του Εθνικού Δικαίου με τις Προβλέψεις των Οδηγιών 2009/72 και 2009/73 («3η Ενεργειακή Δέσμη»)


Στόχος του νομοσχεδίου αυτού είναι η ενίσχυση της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου έτσι ώστε να λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός και να δημιουργούνται οφέλη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την εθνική οικονομία. Με το νομοσχέδιο αυτό εναρμονίζεται η Εθνική Νομοθεσία με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 2009/72 και 2009/73 για την αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.


κλικ για πλήρη ανάγνωση...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου