.

Νέα χρηματοδότηση της ΕΤΕπ για την προστασία του κλίματος στην Ελλάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορηγεί 310 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ, για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και απόδοσης στην Ελλάδα. Η χρηματοδότηση χορηγείται για επενδύσεις σε υπερσύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και για την ενίσχυση, επέκταση και βελτίωση της απόδοσης των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού στο σύνολο της χώρας.

Τα σχετικά με τη χρηματοδότηση έγγραφα υπεγράφησαν σήμερα στο γραφείο της ΕΤΕπ στην Αθήνα από τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ κ. Πλούταρχο Σακελλάρη και από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, κ. Αρθούρο Ζερβό.

Ο κ. Πλούταρχος Σακελλάρης, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ αρμόδιος, μεταξύ άλλων, για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Τράπεζας στην Ελλάδα και για τα ενεργειακά θέματα, δήλωσε τα εξής: «Η χρηματοδότηση που υπογράφουμε σήμερα για επενδύσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για την προώθηση αειφόρου ανάπτυξης. Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και απόδοσης στην Ελλάδα συνάδουν πλήρως με το «Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη» και με τις προτεραιότητες που έχει καθορίσει το Συμβούλιο ECOFIN. Χάρη στην καλή συνεργασία μας με την ΔΕΗ, η οποία διαρκεί επί 48 χρόνια, έχουμε προσφέρει σημαντική στήριξη σε έργα παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε: «Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται σήμερα, η ΔΕΗ μεταμορφώνεται δυναμικά σε μια νέα επιχείρηση, με πολλαπλούς στόχους: αφενός τη στήριξη των στρατηγικών επιλογών που αφορούν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την αξιοπιστία των συστημάτων, και αφετέρου, τη διατήρηση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος σε μια απελευθερωμένη αγορά, μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος περιβαλλοντικών επενδύσεων. Επί 48 χρόνια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήταν και παραμένει στρατηγικός χρηματοδοτικός εταίρος μας. Η συνεργασία αυτή επεκτείνεται σήμερα στην υποστήριξη των νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΔΕΗ, η οποία προβλέπει τη δημιουργία νέων θερμοηλεκτρικών σταθμών για την αντικατάσταση παλαιών και μη αποδοτικών μονάδων, καθώς και ένα πρόγραμμα επενδύσεων για την επέκταση και αναβάθμιση δικτύων».

Από τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ, 150 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στη Μεγαλόπολη, και 160 εκατ. ευρώ για την επέκταση και ενίσχυση των ελληνικών δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε όλο το φάσμα από την υψηλή τάση των 400kV έως τη χαμηλή τάση.

Τα τελευταία χρόνια, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για τον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα αφορούσαν κυρίως τη διασφάλιση βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού, τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την προαγωγή της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που έχει χρηματοδοτήσει η ΕΤΕπ στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται:
(i) η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στο Αλιβέρι και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου της ΔΕΗ με πολυάριθμες επενδύσεις για την ενίσχυση και επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο της χώρας, (ii) έργα της ΔΕΠΑ που ανήκουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα προτεραιότητας, και ειδικότερα επενδύσεις στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, χάρη στις οποίες ενισχύθηκε η δυναμικότητα του σταθμού και ενισχύθηκε η ασφάλεια εφοδιασμού,
(iii) η κατασκευή του αγωγού αερίου υψηλής πίεσης που θα συνδέει την Κομοτηνή με την Αλεξανδρούπολη και με το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου της Τουρκίας, και
(iv) έργα κατασκευής αιολικών πάρκων, τα οποία προάγουν την πολιτική της ΕΕ και της Ελλάδας για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου