.

Διαβούλευση για τη νέα Υπουργική Απόφαση για τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης [έως 18.07.2011]

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την κατανομή, διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς

Σε μια εποχή όπου η προστασία από την περιβαλλοντική υποβάθμιση δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη ζητούμενο ποιότητας ζωής αλλά αντίθετα την ίδια τη ζωή και την ουσία της, έχει μεγάλη σημασία ως ένα είδος ανταπόδοσης ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται θετικά αντισταθμιστικά ωφελήματα στις τοπικές κοινωνίες όπου λειτουργούν οι λιγνιτικοί σταθμοί.Σύμφωνα με την προσέγγιση των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας, προτείνεται το 50% να διατίθεται στις αιρετές Περιφέρειες και το άλλο 50% στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους, λόγω της ανάγκης υλοποίησης έργων και ενεργειών υπερτοπικού χαρακτήρα καθώς και της συμπληρωματικότητας και συμβατότητας με τον Περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με την προσέγγιση του Δικτύου των Ενεργειακών Δήμων προτείνεται το 97% να διατίθεται υπέρ των Δήμων και το 3% υπέρ των Περιφερειών, υπό το πρίσμα ότι οι δράσεις του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης θα πρέπει να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές του και τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν οι δραστηριότητες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Διαβάστε τη διαβούλευση και σχολιάστε εδώ: http://www.opengov.gr/minenv/?p=2476 .
Καταληκτική ημερομηνία είναι η 18η Ιουλίου 2011.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου